• możliwość dokonywania wymiany walut po atrakcyjnych kursach, negocjowanych w oparciu o bieżące kwotowania z walutowego rynku międzybankowego;
  • możliwość szybkiego reagowania na zmiany sytuacji na rynku walutowym;
  • możliwość składania warunkowych zleceń zawarcia transakcji natychmiastowych, tzw. Orderów,
  • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji (w rozumieniu prowizji i opłat przewidzianych Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim);
Przeznaczenie

Negocjowana natychmiastowa transakcja wymiany walut może być wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy realizacji płatności w obrocie dewizowym.

Transakcja natychmiastowa jest transakcją kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy PKO Bankiem Polskim a Klientem, rozliczaną w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia transakcji.

Transakcja jest rozliczana w ustalonej pomiędzy PKO Bankiem Polskim a Klientem dacie waluty.

W zakresie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych zawieranej do rozliczenia innej operacji bankowej (w szczególności: kredytu, polecenia wypłaty lub czeku w obrocie dewizowym, inkasa dokumentowego, akredytywy dokumentowej)

Możliwe sposoby rozliczenia natychmiastowej transakcji wymiany walut:

  • w formie bezgotówkowej (poprzez obciążenie lub uznanie rachunku bankowego Klienta kwotą transakcji);
  • w formie gotówkowej (poprzez wpłatę lub wypłatę gotówkową kwoty transakcji).
Dla kogo?
Limit transakcji
Zawarcie umowy
Waluta
Warunki otrzymania
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

W związku z zawieraną negocjowaną natychmiastową transakcją wymiany walut wymienialnych Klient nie jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wymogów MIFID przez PKO Bank Polski, w tym informacje o zakresie usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych podlegających wymogom MIFID, znajdują się w "Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej"