Informacje o Grupie

Bank świadczy usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Centrali Banku, Oddziałach Banku, Centrach Korporacyjnych, w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego oraz za pomocą kanałów bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo, Supermakler. Lista oddziałów, centrów korporacyjnych i Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego jest dostępna na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w przypadku Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA, na stronie www.dm.pkobp.pl.

Oświadczenie o pozwoleniu Nadzoru na świadczenie działalności bankowej, maklerskiej i powierniczej przez Bank
Dane kontaktowe
Sposoby komunikacji z Bankiem
Język komunikacji z Bankiem
Drukuj