W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych PKO Bank Polski przyjmuje następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (dalej „zachęty”):

  • świadczenia pieniężne – otrzymywane od PKO TFI S.A. za wykonywanie przez Bank, zgodnie z postanowieniami umów dystrybucyjnych zawartych z PKO TFI usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI na rzecz Klientów czynności mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług takich jak: przyjmowanie dyspozycji aktualizacji danych, obsługa osób uposażonych i spadkobierców, ustanowienie i odwołanie blokady, przyjmowanie pełnomocnictw, w tym:
Za rok 2022

Zachęty przyjęte przez Bank

PKO Bank Polski informuje, że w  okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. odbyły się szkolenia finansowane przez PKO TFI w kwocie 142 523,73 zł dla pracowników banku oraz klientów i potencjalnych klientów banku.

PKO Bank Polski informuje, że w  okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. odbyły się szkolenia finansowane przez PKO TFI w kwocie 210 299,72 zł dla pracowników banku oraz klientów i potencjalnych klientów banku.

 

Zachęty przekazane przez Bank

Bank przekazał zachętę w postaci organizacji i sfinansowania spotkania wyjazdowego dla strategicznych klientów korporacyjnych. Spotkanie miało przede wszystkim charakter edukacyjny podnoszący świadomość ekonomiczną klientów. Wzięło w nim udział 50 osób: przedstawiciele przedsiębiorstw obsługiwanych przez Pion Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów oraz pracownicy Banku, w tym: Główny Ekonomista Banku, przedstawiciele Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów oraz przedstawiciele Departamentu Skarbu. Bank przeznaczył na organizację spotkania 54 126,56 zł.

Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Drukuj