W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych PKO Bank Polski przyjmuje następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (dalej „zachęty”):

  • świadczenia pieniężne – otrzymywane od PKO TFI S.A. za wykonywanie przez Bank, zgodnie z postanowieniami umów dystrybucyjnych zawartych z PKO TFI usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI na rzecz Klientów czynności mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług takich jak: przyjmowanie dyspozycji aktualizacji danych, obsługa osób uposażonych i spadkobierców, ustanowienie i odwołanie blokady, przyjmowanie pełnomocnictw, w tym:
Za rok 2019

grudniu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:

dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za grudzień 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  177 847,35 zł.

 

W listopadzie

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:

dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za listopad 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  176 963,32 zł.

 

W październiku

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług: dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/,odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za październik 2019 Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  174 437,91 zł.

 

We wrześniu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:
dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za wrzesień 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości: 162 639,44 zł.

 

W sierpniu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:
dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za sierpień 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości: 149 106,60 zł.

 

W lipcu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług: dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/,odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za lipiec 2019 Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  161 637,48 zł.

 

W czerwcu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:
dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za czerwiec 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  120 132,06 zł.

 

W maju

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:
dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za maj 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  163 793,94 zł.

Dodatkowo w ramach inicjatywy Kwartał z Wiedzą z inwestycjami w maju 2019 r. PKO Bank Polski SA przyjął zachętę w wysokości 110 205,00 zł od PKO TFI w postaci szkolenia produktowego dla 100 Doradców Bankowości Osobistej, którego celem było podniesienie wiedzy na temat produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku.

 

W kwietniu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług: dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/,odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za kwiecień 2019 Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  158 238,00 zł.

 

W marcu

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:

dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za marzec 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  213 326,26 zł.

 

W lutym

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług:

dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za luty 2019 r. Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  204 278,76 zł.

 

W styczniu 

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług: dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/,odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za styczeń 2019 Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości:  209 425,64 zł.

Za rok 2018
Drukuj