Jak doładować telefon?

Jak doładować telefon w serwisie iPKO?

Jak doładować telefon przez aplikację mobilną IKO?

Jak doładować telefon w bankomacie?

Jak doładować telefon przez serwis telefoniczny?

Kwoty doładowań

Sieć komórkowaDostępne nominały (kwoty brutto)

Plus, Plush

5 zł  - 150 zł
T-Mobile, heyah5 zł - 500 zł
Orange, nju mobile5 zł , 10 zł , 30 zł, 40 zł , 50 zł, 100 zł, 200 zł
Play5 zł - 300 zł
Virgin Mobile5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł

Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów usług przedpłaconych (prepaid) są określone w aktualnym cenniku usług poszczególnych operatorów.

 


 

E-faktura za doładowanie

E-faktura za doładowanie to faktura w wersji elektronicznej wystawiona przez PKO BP Finat sp. z o.o na życzenie klienta. E-fakturę możesz zamówić w momencie zlecania doładowania lub w historii doładowań w serwisie iPKO (opcja dostępna do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie telefonu).

Do wystawienia e-faktury należy podać NIP (obowiązkowy w przypadku firmy), nazwę firmy/imię i nazwisko oraz adres nabywcy faktury i potwierdzić operację narzędziem autoryzacyjnym.

Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i udostępniona do pobrania następnego dnia w serwisie iPKO w sekcji Usługi Doładuj telefon → Historia.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej możliwe jest zamówienie faktury po upływie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie telefonu, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie. Należy przesłać wniosek o jej wystawienie do PKO BP Finat sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej pok@finat.pl lub adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa. Wniosek o wystawienie faktury za doładowanie powinien koniecznie zawierać dane doładowania, czyli datę doładowania, numer telefonu, identyfikator operacji i kwotę oraz dane nabywcy faktury: imię i nazwisko, adres i opcjonalnie NIP.