Typy płatności regularnych

Zlecenie stałe

Zlecenie zmienne

Polecenie zapłaty

Paczka przelewów

Seria przelewów

Doładowanie telefonu