Przelew SEPA

SEPA przelew krajowy lub zagraniczny wysyłany w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (Single Euro Payments Area). Obszar obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Andorę, Islandię, Liechtenstein, Monako, Norwegię, San Marino, Szwajcarię, Watykan i Wielką Brytanię. Pieniądze przesyłane przelewem SEPA trafiają na konto odbiorcy, w pełnej wysokości, nie później niż następnego dnia roboczego. Żaden bank pośredniczący w realizacji przelewu nie potrąci opłat z przesyłanej kwoty. Za zlecenie przelewu SEPA pobierzemy, ze wskazanego przez Ciebie konta, opłatę w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat.

  • Opłaty za przelew są dzielone – Ty pokrywasz opłaty w swoim banku, a odbiorca koszty swojego banku (tzw. instrukcja kosztowaSHA)
  • Przelew dotrze do odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu przyjęcia zlecenia przelewu (tryb standardowy) lub nawet tego samego dnia (tryb pilny), o ile zlecisz go w określonym czasie.

O przelewach zagranicznych i walutowych

Z jakich kont w PKO Banku Polskim mogę zlecić przelew zagraniczny/walutowy?

W jakich kanałach mogę zlecić przelew zagraniczny/walutowy?

W jakich walutach mogę zlecić przelew zagraniczny/walutowy?

Jak zlecić przelew SEPA?

Jak zlecić przelew walutowy/zagraniczny inny niż SEPA?

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.