Pytania i odpowiedzi o Wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

1. Kto może złożyć wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?

2. Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego iPKO. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

3. Jaki numer konta podać we wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

4. Czy we wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?

6. Kto może złożyć wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy: jeden rodzic czy oboje?

7. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

8. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy? Jaka jest rola banku w tym procesie?

9. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

10. Na jakiej podstawie bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

11. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego iPKO od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

12. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

13. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy wystawiane prze bank?

14. Jak pobrać kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

15. Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

16. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy w serwisie iPKO?

17. Mam błąd we wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy. Czy mogę go poprawić?

19. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?