Urząd zawsze pod ręką

Dlaczego warto załączyć zaświadczenie ZUS w serwisie iPKO?

Kto możesz pobrać Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS to dokument dla przedsiębiorców, których firmy są zgłoszone do ZUS jako płatnik (czyli są zapisane w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS, tzw. KSI ZUS).

Do czego Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS może być Ci potrzebne?
Dokument potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia, nie zalegasz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP.

Dlaczego warto załączyć dokument w serwisie iPKO
Bank dostaje informację z pewnego źródła – dzięki temu może szybciej obsłużyć Twój wniosek o kredyt lub pożyczkę dla firm.

Więcej o Zaświadczeniu o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS