Grafika

Profil na PUE ZUS

  • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to wygodna forma kontaktu z ZUS, dostęp do własnych danych w ZUS, możliwość załatwiania spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi – online 24/7
  • Możliwość założenia profilu na PUE ZUS bez wizyty w ZUS i dodatkowego potwierdzania tożsamości - wystarczy zalogować się do serwisu internetowego iPKO i wybrać zakładkę „e-Urząd”

Urząd zawsze pod ręką

Sprawdź swojego pracodawcę – czy spełnia wobec Ciebie swoje obowiązki

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych - na PUE ZUS zobaczysz, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczeń. Jeśli tego nie zrobił możesz mieć problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS

  • Odprowadzanie składek od właściwej podstawy – na PUE ZUS sprawdzisz stan swojego konta w ZUS. Składki od niższego wynagrodzenia niż faktycznie otrzymujesz oznaczają niższe świadczenie dziś (zasiłek chorobowy lub macierzyński) i w przyszłości (emerytura lub renta)
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – na PUE ZUS zobaczysz, czy możesz korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Brak zgłoszenia przez pracodawcę uniemożliwi Ci skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej i otrzymanie recept na refundowane leki. Jeżeli Twój współmałżonek lub dzieci nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, masz obowiązek zgłosić ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie zgłoszenie jest przekazywane do ZUS przez pracodawcę. W profilu PUE sprawdzisz, czy Twoja rodzina może korzystać ze świadczeń zdrowotnych

Twoja emerytura – wszystko, co potrzebujesz wiedzieć

Kalkulator emerytalny - na PUE ZUS obliczysz prognozowaną wysokość swojej emerytury

  • OFE – na PUE ZUS znajdziesz informacje na temat swojego członkostwa w OFE i kwoty comiesięcznych składek
  • Możliwość złożenia online oświadczenia, które zmienia decyzję w zakresie przekazania części Twojej składki emerytalnej – przez PUE ZUS możesz złożyć oświadczenie i zdecydować czy część składki emerytalnej ma być przekazywana do OFE, czy na subkonto ZUS. Oświadczenie można składać w czasie otwarcia okna transferowego. Więcej na stronie ZUS (http://www.zus.pl/)
  • Świadczenie z ZUS - na PUE ZUS możesz sprawdzić wysokość swojej emerytury, renty, zasiłku lub innego świadczenia. Masz też dostęp do PIT wystawianego przez ZUS w związku z pobieranym świadczeniem

Załatwiaj sprawy w ZUS online

Sprawdzaj aktualny stan swojego konta oraz swoje dane zapisane w ZUS w dowolnym miejscu i czasie

  • Umawiaj wizyty online w wybranej przez Ciebie placówce ZUS
  • Usługa „Zadaj pytanie ZUS”  - zawsze otrzymasz odpowiedź, również w Twojej indywidualnej sprawie.
  • Składaj wnioski i dokumenty online

Jesteś przedsiębiorcą - wygodna obsługa Twoich spraw

Z Profilem Zaufanym w serwisie PUE ZUS zyskujesz możliwość wysyłania podpisanych wniosków oraz odbierania odpowiedzi od ZUS, np.

1. Dla Ubezpieczonego w ZUS

2. Dla Pracodawców zatrudniających do 21 pracowników - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3.
 Poprawne wypełnienie druku leży w interesie płatnika – w przeciwnym razie zostanie on wypełniony przez ZUS, a podstawa wymiaru zasiłku do wypłaty zostanie zawyżona z winy płatnika. Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet - zobacz, jak wypełnić

3. Dla pracujących Emerytów i Rencistów - Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73.
 Dokument reguluje otrzymywanie dochodów z pracy, jaki i danego zasiłku. Wypełnione pismo należy wysłać do końca lutego każdego roku – wtedy wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS nie powinna zostać zmniejszona lub zawieszona.

Utwórz e-Tożsamość i załóż online Profil zaufany

Utwórz e-Tożsamość

3 Kroki do założenia Profilu na PUE ZUS w serwisie iPKO

1
Przejdź do e-Urzędu w serwisie iPKO
W oknie formularza rejestracji uzupełnij podstawowe dane tj. adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego
2
Zapoznaj się z Regulaminem nowego profilu
Zaznacz wymagane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez ZUS
3
Kliknij "Dalej"
Przejdziesz na stronę swojego profilu na PUE ZUS. Wiadomość zawierająca nadany login zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracji