Profil na PUE ZUS

 • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to wygodna forma kontaktu z ZUS, dostęp do własnych danych w ZUS, możliwość załatwiania spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi – online 24/7
 • Możliwość założenia profilu na PUE ZUS bez wizyty w ZUS i dodatkowego potwierdzania tożsamości - wystarczy zalogować się do serwisu internetowego iPKO i wybrać zakładkę „e-Urząd”

3 Kroki do założenia Profilu na PUE ZUS w serwisie iPKO

 • 1
  Przejdź do e-Urzędu w serwisie iPKO
  W oknie formularza rejestracji uzupełnij podstawowe dane tj. adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego
 • 2
  Zapoznaj się z Regulaminem nowego profilu
  Zaznacz wymagane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez ZUS
 • 3
  Kliknij "Dalej"
  Przejdziesz na stronę swojego profilu na PUE ZUS. Wiadomość zawierająca nadany login zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracji

Urząd zawsze pod ręką

 • 1. Sprawdź swojego pracodawcę – czy spełnia wobec Ciebie swoje obowiązki

  Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych - na PUE ZUS zobaczysz, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczeń. Jeśli tego nie zrobił możesz mieć problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS

  • Odprowadzanie składek od właściwej podstawy – na PUE ZUS sprawdzisz stan swojego konta w ZUS. Składki od niższego wynagrodzenia niż faktycznie otrzymujesz oznaczają niższe świadczenie dziś (zasiłek chorobowy lub macierzyński) i w przyszłości (emerytura lub renta)
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – na PUE ZUS zobaczysz, czy możesz korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Brak zgłoszenia przez pracodawcę uniemożliwi Ci skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej i otrzymanie recept na refundowane leki. Jeżeli Twój współmałżonek lub dzieci nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, masz obowiązek zgłosić ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie zgłoszenie jest przekazywane do ZUS przez pracodawcę. W profilu PUE sprawdzisz, czy Twoja rodzina może korzystać ze świadczeń zdrowotnych

  2. Twoja emerytura – wszystko, co potrzebujesz wiedzieć

  Kalkulator emerytalny - na PUE ZUS obliczysz prognozowaną wysokość swojej emerytury

  • OFE – na PUE ZUS znajdziesz informacje na temat swojego członkostwa w OFE i kwoty comiesięcznych składek
  • Możliwość złożenia online oświadczenia, które zmienia decyzję w zakresie przekazania części Twojej składki emerytalnej – przez PUE ZUS możesz złożyć oświadczenie i zdecydować czy część składki emerytalnej ma być przekazywana do OFE, czy na subkonto ZUS. Oświadczenie można składać w czasie otwarcia okna transferowego. Więcej na stronie ZUS (http://www.zus.pl/)
  • Świadczenie z ZUS - na PUE ZUS możesz sprawdzić wysokość swojej emerytury, renty, zasiłku lub innego świadczenia. Masz też dostęp do PIT wystawianego przez ZUS w związku z pobieranym świadczeniem

  3. Załatwiaj sprawy w ZUS online

  Sprawdzaj aktualny stan swojego konta oraz swoje dane zapisane w ZUS w dowolnym miejscu i czasie

  • Umawiaj wizyty online w wybranej przez Ciebie placówce ZUS
  • Usługa „Zadaj pytanie ZUS”  - zawsze otrzymasz odpowiedź, również w Twojej indywidualnej sprawie.
  • Składaj wnioski i dokumenty online

  4. Jesteś przedsiębiorcą - wygodna obsługa Twoich spraw

 • Z Profilem Zaufanym w serwisie PUE ZUS zyskujesz możliwość wysyłania podpisanych wniosków oraz odbierania odpowiedzi od ZUS, np.

  1. Dla Ubezpieczonego w ZUS


  2. Dla Pracodawców zatrudniających do 21 pracowników - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3.
   Poprawne wypełnienie druku leży w interesie płatnika – w przeciwnym razie zostanie on wypełniony przez ZUS, a podstawa wymiaru zasiłku do wypłaty zostanie zawyżona z winy płatnika. Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet - zobacz, jak wypełnić

  3. Dla pracujących Emerytów i Rencistów - Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73.
   Dokument reguluje otrzymywanie dochodów z pracy, jaki i danego zasiłku. Wypełnione pismo należy wysłać do końca lutego każdego roku – wtedy wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS nie powinna zostać zmniejszona lub zawieszona.

  Utwórz e-Tożsamość i załóż online Profil zaufany

  Utwórz e-Tożsamość

Pytania i odpowiedzi

 • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dzięki PUE ZUS masz dostęp do swoich danych w ZUS i możesz zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez internet.

 • Zakładka e-Urząd w nowym serwisie internetowym iPKO umożliwia klientom PKO Banku Polskiego uproszczony dostęp do wybranych usług organów państwowych:

  • składanie wniosku o świadczenia na dzieci w ramach programu Rodzina 500+,
  • zakładanie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
  • logowanie się do profilu na PUE ZUS.
 • Nowy serwis internetowy iPKO zawiera zakładkę e-Urząd, w której można:

  • Założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS):
   PKO Bank Polski weryfikuje Twoją tożsamość przy zakładaniu profilu PUE ZUS, dlatego nie musisz iść do ZUS, aby ją dodatkowo potwierdzić, tak jak się dzieje w standardowym procesie zakładania profilu przez stronę ZUS-u.
  • Logować się do profilu na PUE ZUS:
   Po zalogowaniu do serwisu iPKO i wyborze PUE ZUS w zakładce e-Urząd możesz przejść bezpośrednio do portalu PUE ZUS i korzystać ze swojego profilu bez konieczności dodatkowego logowania.
 • Tak. Po zarejestrowaniu profilu na PUE ZUS przez nowy serwis internetowy iPKO, na adres e-mail, który został wskazany podczas rejestracji, otrzymasz login. Dzięki niemu ustalisz swoje hasło do PUE ZUS. Te dane pozwolą Ci na zalogowanie się na Twój profil na PUE ZUS, niezależnie od tego czy jesteś klientem banku, czy nie.  

 • Jeśli zapomnisz hasła do PUE ZUS istnieje możliwość ustalenia nowego. W celu przypomnienia hasła na stronie pue.zus.pl w sekcji ,,Wybór sposobu logowania’’ wybierz przycisk ,,Przypomnienie hasła’’ . Podaj swój login i wybierz sposób dostarczenia nowego hasła (SMS-em albo e-mailem). W celu weryfikacji wprowadź kod z obrazka i wybierz przycisk ,,Wyślij’’. Dalsze kroki różnią się w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia hasła:

  • SMS – otrzymasz wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do PUE ZUS. Na stronie PUE ZUS wybierz przycisk ,,Zaloguj’’, a następnie wybierz sposób logowania – ,,Login i hasło’’. Podaj swój login oraz jednorazowe hasło do PUE ZUS  które otrzymałeś SMS-em. Zostaniesz przekierowany na stronę zmiany hasła. Podaj swój login oraz dwukrotnie nowe hasło i wybierz przycisk ,,Zmień hasło’’. Zostaniesz przekierowany na swój profil na PUE ZUS.
  • E-mail – na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymasz e-maila z linkiem do strony zmiany hasła. Aby dokonać zmiany hasła, kliknij w przekazany link lub wklej jego treść do okna przeglądarki. Zostaniesz przekierowany na stronę zmiany hasła. Podaj dwukrotnie nowe hasło i wybierz przycisk ,,Zmień hasło’’. Pojawi się okno z informacją ,,Operacja zmiany hasła powiodła się’’ – wybierz OK. Po przekierowaniu na stronę logowania podaj swój login i nowe hasło oraz wybierz przycisk ,,Zaloguj’’.

  Zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu, na który otrzymasz SMS-a, muszą być zgodny z tymi, które masz zarejestrowane w swoim profilu PUE ZUS. Kanał dostępu musi być aktywny, tzn. nie może być zablokowany przez trzykrotne podanie błędnego hasła. Jeśli kanał dostępu został zablokowany – nie ma możliwości odzyskania hasła. W takim przypadku udaj się do najbliższej terenowej jednostki ZUS.

 • Jeśli zapomniałeś loginu do PUE ZUS udaj się do najbliższej placówki ZUS.

  1. Zaloguj się do nowego serwisu internetowego iPKO i z górnego menu wejdź w zakładkę „e-Urząd”.
  2. Kliknij przycisk „Przejdź do Portalu PUE ZUS”.
  3. Zaakceptuj oświadczenie i podaj kod jednorazowy z narzędzia autoryzacji, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem „Zaloguj”, a zostaniesz przeniesiony na stronę PUE ZUS.
  4. W oknie formularza rejestracji uzupełnij podstawowe dane tj. adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego.
  5. Zapoznaj się z Regulaminem nowego profilu i zaznacz wymagane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez ZUS.
  6. Kliknij ,,Dalej’’, a w nowej karcie otworzy się strona z Twoim profilem PUE ZUS. Wiadomość zawierająca nadany login zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
  1. Zaloguj się do nowego serwisu internetowego iPKO i z górnego menu wejdź w zakładkę „e-Urząd”.
  2. Kliknij przycisk „Przejdź do Portalu PUE ZUS”.
  3. Podaj kod jednorazowy z narzędzia autoryzacji, zatwierdź kod przyciskiem „Zaloguj”, a w nowej karcie otworzy się strona z Twoim profilem PUE ZUS.
  1. Wejdź na stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  2. W oknie ,,Logowanie do PUE’’ kliknij przycisk ,,Zaloguj’’.
  3. Na stronie ,,Wybór sposobu logowania’’ kliknij przycisk ,,Bankowość elektroniczna. Zaloguj za pośrednictwem banku’’.
  4. Kliknij logo PKO Banku Polskiego.
  5. Zaloguj się do nowego serwisu internetowego iPKO. Podaj kod jednorazowy z narzędzia autoryzacji, zatwierdź kod przyciskiem „Zaloguj”, a w nowej karcie otworzy się strona z Twoim profilem PUE ZUS.
 • Nie, Bank ułatwia Ci jedynie zakładanie profilu na PUE ZUS bez potrzeby wizyty w urzędzie oraz późniejszą weryfikację Twojej tożsamości w trakcie logowania do PUE ZUS. Bank nie ma dostępu do Twoich danych udostępnianych przez PUE ZUS.

 • Wymagania dotyczące urządzenia, na którym będzie otwierany serwis PUE ZUS:

  • połączenie z internetem,
  • system operacyjny: Windows: XP/SP2, 2003, 7 lub Vista albo Linux,
  • przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej / Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej / Chrome (z zastrzeżeniem, że nie wspiera ona technologii Flex, umożliwiającej obsługę niektórych formularzy dostępnych na PUE ZUS) obsługująca skrypty JavaScript, applety (dla podpisu elektronicznego) i tzw. "cookies". W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe.

  Wymagania dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym:

  • środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej,
  • czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych),
  • wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.
  • możesz zarezerwować wizytę w wybranej placówce ZUS
  • możesz skontaktować się telefonicznie w indywidualnej sprawie po podaniu danych autoryzacyjnych
  • możesz skorzystać z bezpiecznego kontaktu mailowego w indywidualnej sprawie

  Korzyści z PUE ZUS dla osób ubezpieczonych:

  • dostęp do informacji o zgłoszeniach do ubezpieczeń, w tym o zgłoszeniach dotyczących członków rodziny,
  • dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego,
  • dostęp do informacji o członkostwie i składkach przekazywanych do OFE,
  • możliwość złożenia w oknie transferowym Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • możliwość złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze ,,Rodzina 500+’’,
  • dostęp do informacji o zwolnieniach lekarskich (papierowe, elektroniczne),
  • dostęp do informacji o zasiłkach wypłaconych przez płatnika składek (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy),
  • możliwość skorzystania z kalkulatora emerytalnego.

  Korzyści z PUE ZUS dla świadczeniobiorców:

  • dostęp do Twojego PIT wystawionego przez ZUS,
  • dostęp do informacji o wysokości emerytury/renty,
  • dostęp do informacji o zasiłkach wypłacanych przez ZUS (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy).

  Korzyści z PUE ZUS dla płatników:

  • dostęp do informacji o saldach dotyczących stanu rozliczeń z ZUS,
  • dostęp do informacji o ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia przez płatnika składek,
  • dostęp do informacji o wysłaniu korespondencji z ZUS,
  • dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich wystawionych ubezpieczonym zgłoszonym do ubezpieczeń przez płatnika składek.
 • Jeżeli posiadasz podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP na PUE ZUS, możesz:

  • przesyłać drogą elektroniczną dokumenty ubezpieczeniowe,
  • przesyłać drogą elektroniczną różnego typu wnioski,
  • odbierać drogą elektroniczną odpowiedzi z ZUS.
 • Informacje na temat działania portalu PUE ZUS znajdują się na stronie www.zus.pl