• Wszystkie transakcje płatnicze  dokonane przy użyciu karty są uwzględniane na wyciągu z rachunku, do którego została wydana karta.
 • Wszystkie transakcje płatnicze obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.
 • W przypadku korzystania z funkcji wielowalutowej, kiedy dokonano podpięcia rachunków walutowych w EUR, GBP, USD, CHF, DKK, SEK albo NOK do karty, transakcje wykonane w tych walutach zostaną rozliczone automatycznie na tych rachunkach, bez kosztów przewalutowania. W przypadku braku środków na rachunku walutowych transakcja zostanie przewalutowana i rozliczona na rachunku głównym w PLN, z wyjątkiem sytuacji, w których transakcja jest realizowana bez blokady środków, wówczas nastąpi obciążenie konta walutowego.

  W przypadku gdy klient nie korzysta z funkcji wielowalutowej albo transakcja płatnicza jest w walutach innych niż EUR, GBP, USD, CHF, DKK, SEK albo NOK:
  • Transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa, dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizację płatniczą Visa na walutę polską według kursów stosowanych w dniu ich przetworzenia przez organizację płatniczą Visa. Dzień przetworzenia transakcji przez organizację płatniczą Visa jest prezentowany na wyciągu bankowym. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Visa dostępne są tutaj
  • Transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Mastercard, dokonane w walutach obcych, dla których PKO Bank Polski:
   • prowadzi własną Tabelę kursów – są przeliczane na złote polskie według kursów sprzedaży pieniądza z dnia dokonania transakcji płatniczej,
   • nie prowadzi własnej Tabeli kursów – są przeliczane na walutę polską przez organizację płatniczą Mastercard według kursów stosowanych przez organizację płatniczą Mastercard w dniu dokonania transakcji. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Mastercard dostępne są tutaj  

 

 

Drukuj