• Wszystkie operacje obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.
  • Wszystkie operacje dokonane przy użyciu karty są uwzględniane na wyciągu z rachunku, do którego została wydana karta.
  • Operacje przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa, dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizację płatniczą Visa na walutę polską według kursów stosowanych w dniu ich przetworzenia przez organizację płatniczą Visa. Dzień przetworzenia operacji przez organizację płatniczą Visa jest prezentowany na wyciągu bankowym. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Visa dostępne są tutaj
  • Operacje przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej MasterCard, , dokonane w walutach obcych, dla których PKO Bank Polski:
    •  prowadzi własną Tabelę kursów – są przeliczane na złote polskie według kursów sprzedaży pieniądza z dnia dokonania operacji,
    • nie prowadzi własnej Tabeli kursów – są przeliczane na euro według kursów stosowanych w dniu ich przetworzenia przez organizację płatniczą MasterCard a następnie przeliczane na złote polskie zgodnie z powyższymi zasadami. Dzień przetworzenia operacji przez organizację płatniczą MasterCard jest prezentowany na wyciągu bankowym. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą MasterCard dostępne są tutaj

 

 

Drukuj