Karta PKO Ekspres do konta

Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na koncie.

Karta wielowalutowa

Jedna inteligentna karta do wielu kont, w tym PLN i 7 walutowych.

PKO Ekspres wydawana Użytkownikom

Karta może zostać wydana do Twojego rachunku wskazanej przez Ciebie osobie.

Karty walutowe

Karty walutowe są wydawane dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach USD, EUR, GBP.

Karta PKO Ekspres w formie gadżetu lub naklejki

Skorzystaj z szybkich płatności zbliżeniowych.