Światowe korzyści tylko z pakietem trzech produktów

 

Otwórz konto walutowe i podepnij je do swojej karty płatniczej, a możesz zyskać:

•  brak przewalutowania - płacąc kartą1 na wakacjach czy w internecie np. 10 EUR, z konta walutowego w EUR pobierzemy dokładnie taką samą kwotę,
•  0 zł za prowadzenie konta walutowego (EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF), który został wskazany jako podpięty do karty debetowej z funkcją wielowalutową.

Swoje konto walutowe (EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF) zasilisz w kantorze internetowym PKO Banku Polskiego z bezpłatnym dostępem przez serwis iPKO i aplikację mobilną IKO.

Więcej o pakiecie walutowym

Więcej o pakiecie walutowym PKO Banku Polskiego

Jak zamówić kartę wielowalutową z wizerunkiem z galerii w IKO?


1. Zaloguj się do IKO →  Mój BankKarty. W szczegółach kliknij w menu kontekstowe (znaczek z 3 kropkami) i opcję Zmień wizerunek karty.


2. Wybierz nowy wizerunek swojej karty z galerii.


3. Potwierdź zmianę wizerunku swoim numerem PIN do aplikacji.

PKO Bank Polski pobiera prowizje i opłaty za operacje realizowane kartą, wydaną do posiadanego konta, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji PKO Banku Polskiego:

Opłaty związane z obsługą Karty wielowalutowej (Karta PKO Ekspres do konta: Konto Aurum; Konto Platinium II)
Opłaty związane z obsługą Karty wielowalutowej (Karta PKO Ekspres do konta: ZŁOTE KONTO; Rachunek PLATINIUM)

 

Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA." 


1 Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania: 
a. Transakcja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF, 
b. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji, 
c. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji, 
d. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

Aplikacja mobilna IKO i serwis internetowy iPKO to usługa bankowości elektronicznej PKO Bank Polskiego.

 

Jak podpiąć kartę wielowalutową do konta w iPKO?

Jak zamówić kartę wielowalutową do konta w iPKO?