Przygotuj się na wyprzedaże na Black Friday i Cyber Monday - zostań sprytnym łapaczem okazji.

 

 

Światowe korzyści tylko z pakietem trzech produktów

 

Aby skorzystać z pakietu wystarczy otworzyć konto walutowe i podpiąć je do karty płatniczej wydanej do konta Aurum i Platinum II, dzięki temu można zyskać:

• brak przewalutowania - płacąc kartą2 na wakacjach czy w internecie np. 10 EUR, z konta walutowego w EUR pobrana zostanie dokładnie taka sama kwota,
• 0 zł za prowadzenie konta walutowego.

Konto walutowe (EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF) można zasilić w kantorze internetowym PKO Banku Polskiego przez serwis iPKO lub aplikację mobilną IKO.

Więcej o pakiecie walutowym

Pakiet walutowy na całym świecie

1 Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA." 
2 Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania: 
a. Transakcja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF, 
b. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji, 
c. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji, 
d. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

Aplikacja mobilna IKO i serwis internetowy iPKO to usługa bankowości elektronicznej PKO Bank Polskiego.