Co miesiąc otrzymujesz zestawienie wszystkich operacji z informacją o stanie rachunku karty i wysokości kwoty do zapłaty. Jeżeli:

  • decydujesz się na spłatę całej kwoty zadłużenia, nie płacisz odsetek od transakcji bezgotówkowych
  • korzystasz z kredytu, sam decydujesz, jaką wartość zadłużenia spłacasz w danym miesiącu (minimalna wymagana kwota spłaty zadłużenia wynosi tylko 4% – min. 50 zł)


Zadłużenie możesz spłacić:

  • przelewem w PKO Banku Polskim, innych bankach lub przez internet
  • wpłacając gotówkę w placówce PKO Banku Polskiego, innych bankach lub na poczcie
  • korzystając z automatycznej spłaty zadłużenia (usługa polegająca na automatycznym pobraniu z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w PKO Banku Polskim, środków w wysokości minimalnej kwoty zadłużenia)


Termin spłaty zadłużenia


Termin spłaty zadłużenia znajdziesz w zestawieniu operacji dokonanych kartą kredytową. Bez dodatkowych opłat otrzymasz również SMS z terminem spłaty. Pamiętaj, aby dokonać operacji spłaty odpowiednio wcześniej – tak, by środki były dostępne na rachunku karty najpóźniej w dniu spłaty określonym w zestawieniu operacji.

 

Drukuj