Karta
Diners Club

Dlaczego warto?

Karty PKO Diners Club powstały z myślą o szczególnie wymagających klientach. Poza wysokimi limitami gwarantują one wygodę oraz bogaty pakiet usług dodatkowych.

Wygoda i elastyczność

Posiadacz karty PKO Diners Club może:

 • otrzymać wysoki, przyznawany indywidualnie miesięczny limit operacji aż do 80 000 zł
 • odroczyć spłatę karty do 59 dni
 • otrzymać dodatkową kartę, która umożliwi wygodne gospodarowanie środkami
 • samodzielnie wybrać numer PIN

Atrakcyjne usługi dodatkowe:

 • pakiet ubezpieczeń obejmujący kompleksowe ubezpieczenie podróży zagranicznej w AGA International S.A. wraz z usługami assistance
 • możliwość korzystania z ekskluzywnych saloników na wielu lotniskach na świecie (nawet pięć bezpłatnych wizyt w roku)
 • specjalne warunki w wypożyczalniach samochodów Avis i Hertz
 • bezpłatne zablokowanie karty i wydanie karty zastępczej w przypadku jej utraty lub kradzieży

Bezpieczeństwo

W razie zagubienia lub kradzieży karty Bank ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych operacji dokonanych przy jej użyciu, jeżeli zgłoszenie utraty karty nastąpiło w ciągu 48 h, poza przypadkami określonymi w Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club.

W razie zawiadomienia o utracie karty po upływie 48 h posiadacz karty odpowiada za operacje dokonane przy jej użyciu jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 50 USD, (poza przypadkami określonymi w Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club), obliczanej według kursu kupna waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu obciążenia karty przez Diners Club.

Szczegóły oferty

 • Warunki otrzymania

  By otrzymać kartę PKO Diners Club, należy:

  • mieć rachunek w PKO Banku Polskim przez min. 6 miesięcy oraz środki do ustalenia minimalnego limitu na kartę
  • wypełnić wniosek o wydanie karty
  • podpisać umowę o wydanie i używanie karty PKO Diners Club

  Kartę można:

  • otrzymać przesyłką kurierską
  • odebrać u swojego doradcy w oddziale PKO Banku Polskiego
 • Przeznaczenie

 • Limity

 • Ubezpieczenie

 • Usługi dodatkowe

 • Utrata karty

 • Spłata karty

 • Okres ważności i wznowienie karty

 • Sposób rozliczenia

 • Informacje dodatkowe

 • Reklamacje

Oprocentowanie i opłaty

 1. Opłata roczna za wydanie i wznowienie karty głównej: 300 zł
 2. Opłata roczna za wydanie i wznowienie karty dodatkowej: 150 zł
 3. Bezpłatne dokonywanie operacji bezgotówkowych w kraju.
 4. Prowizja 5% wartości operacji za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju i za granicą za każdą operację.