Karta
Diners Club

Dlaczego warto?

Karty Diners Club to karty dla szczególnie wymagających Klientów. Poza wysokimi limitami gwarantują one swoim posiadaczom bogaty zestaw ekskluzywnych usług dodatkowych.
Prestiż

 • karta wydawana jest wyłącznie Klientom o specjalnych wymaganiach
 • wysoki, indywidualnie wyznaczany miesięczny limit operacji aż do 80.000 zł

Wygoda i elastyczność

 • karta umożliwia podwyższenie limitu na życzenie Klienta (również w trybie błyskawicznym) do kwoty nie większej niż 80.000 zł
 • możliwość otrzymania dodatkowej karty gwarantująca elastyczność i wygodne gospodarowanie środkami
 • karta jest dostarczana pocztą kurierską pod wskazany przez klienta adres korespondencyjny
 • możliwość wyboru kodu PIN do karty
 • możliwość dokonywania operacji płatniczych bezgotówkowych w kraju bez dodatkowych prowizji

Atrakcyjne usługi dodatkowe

 • szeroki pakiet ubezpieczeń w ramach opłaty rocznej za kartę obejmujący kompleksowe ubezpieczenie podróży w Chartis Europe SA wraz z usługami assistance
 • pakiet usług dodatkowych:
  - gwarantowana rezerwacja hotelowa - ważna nawet w przypadku spóźnionego przyjazdu do hotelu
  - brak depozytu w wypożyczalniach samochodów
  - bezpłatne zablokowanie karty i wydanie karty zastępczej - w przypadku jej utraty, kradzieży
  - airport lounge – możliwość  korzystania z ekskluzywnych saloników Diners Club na lotniskach szczegóły na www.dinersclub.pl

Oszczędność pieniędzy

 • darmowy kredyt aż do 59 dni

Bezpieczeństwo

 • w przypadku zagubienia lub kradzieży karty, bank ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych operacji dokonanych przy jej użyciu, jeżeli zgłoszenie utraty karty nastąpiło w ciągu 48 godzin. W sytuacji zawiadomienia o utracie karty po upływie 48 godzin, posiadacz karty odpowiada za operacje przy jej użyciu jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 50 USD obliczanej według kursu kupna waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu obciążenia karty przez Diners Club

Szczegóły oferty

 • Warunki otrzymania

  Posiadacz rachunku w celu otrzymania karty Diners Club powinien:

  • udać się do oddziału prowadzącego rachunek 
  • wypełnić wniosek o wydanie karty/dane użytkownika karty 
  • podpisać umowę o wydanie i używanie karty.

  W przypadku wystąpienia o kartę Diners Club Klient musi dodatkowo spełnić warunek posiadania rachunku w PKO Banku Polskim przez min. 3 miesiące oraz posiadać środki do ustalenia minimalnego limitu na kartę.

  Klient otrzymuje kartę przesyłką kurierską. Istnieje również możliwość odbioru karty u swojego daradcy w siedzibie PKO BP. PIN ustalany jest przez Klienta samodzielnie na specjalnym formularzu.
  Istnieje możliwość wydania karty dodatkowej osobie wskazanej przez posiadacza rachunku.

 • Informacje dodatkowe

 • Utrata karty

 • Wznowienie karty

 • Przeznaczenie

 • Dla kogo?

 • Spłata karty

 • Okres ważności

 • Sposób rozliczenia

 • Znak akceptacji

 • Limity

 • Usługi dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

1) opłata roczna za wydanie i wznowienie:

 • karty głównej wynosi 300 zł,
 • karty dodatkowej wynosi 150 zł,

2) bezpłatne dokonywanie operacji bezgotówkowych w kraju,
3) prowizja 1% wartości operacji za miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych realizowanych za granicą,
4) prowizja 4% wartości operacji za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju i za granicą - za każdą operację.

Pliki do pobrania