Teraz możesz mieć dwie karty w jednej.

Wrocławska Karta Płatnicza to karta do konta z dołączoną funkcją URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej.

Posiada wszystkie funkcje karty płatniczej, umożliwiającej jednoczesne korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie miasta Wrocław. Szczegółowy zakres terytorialny oraz zasady obowiązywania biletów komunikacji miejskiej są dostępne na stronie www.urbancard.pl

To wyjątkowo wygodne rozwiązanie.

Opłata za użytkowanie Wrocławskiej Karty Płatniczej jest taka sama, jak dla karty do konta - zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych.

Niezależność

Wrocławską Kartą Płatniczą możesz, m.in:

 • płacić za towary lub usługi we wszystkich punktach oznaczonych symbolem Visa w Polsce i na świecie,
  w tym przez internet
 • wypłacać  gotówkę z bankomatów oznaczonych symbolem Visa oraz wpłacać gotówkę we wpłatomatch PKO Banku Polskiego SA
 • płacić zbliżeniowo zegarkiem Garmin. Więcej
 • kupować i wgrywać bilety imienne długookresowe w automatach biletowych, Punktach Obsługi Klienta lub Biurach Obsługi Klienta, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej a także przez Internet- zgodnie z zasadami określonymi na stronie  www.urbancard.pl
 • korzystać z ulg i zniżek przewidzianych dla URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej
 • możesz płacić zbliżeniowo telefonem. Wystarczy mieć:
  - aktywną nową aplikację IKO,
  - telefon z systemem Android w wersji min. 4.4 z NFC,
  - aktywną kartę Visa do konta. Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo

 • Możesz zdefiniować maksymalne dzienne limity operacji: bezgotówkowych, internetowych oraz gotówkowych dla Wrocławskiej Karty Płatniczej
 • Wszystkie karty wyposażone są w mikroprocesor (w technologii EMV) i pasek magnetyczny
 • Sprawdź jak czasowo zablokować kartę w sytuacji, gdy zostawisz ją w miejscu, gdzie nie masz nad nią bezpośredniej kontroli.

Zgłoszenia utraty karty możesz dokonać:

 • samodzielnie w serwisie bankowości elektronicznej, w tym dzwoniąc na Kartolinię Banku pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora), czynną codziennie, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku lub (+48) 81 535 60 50 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 • osobistego w dowolnym oddziale.

Zgłoszenie utraty karty może być również dokonane przez osobę występującą w imieniu Użytkownika karty lub Posiadacza karty

Nowa karta po utracie poprzedniej zostanie wydana, o ile Posiadacz konta zgłosi taką dyspozycję.

Odpowiedzialność Banku za nieautoryzowane operacje dokonane po utracie karty

Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Wrocławskiej Karty Płatniczej należy dokonać:

 • w Banku, w zakresie funkcji płatniczej (w serwisie iPKO albo poprzez Kartolinię albo w oddziale Banku) oraz
 • w Biurze Obsługi Klienta - w zakresie funkcji URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej i zakodowanego na karcie biletu, zgodnie z informacjami umieszczonymi na www.urbancard.pl

Przekodowanie dotychczas posiadanego biletu z karty unieważnionej na nową kartę następuje w Biurze Obsługi Klienta po przedstawieniu Potwierdzenia numeru karty miejskiej (poprzedniej karty) wystawionego w oddziale PKO Banku Polskiego.

Autoryzacja operacji realizowanych przez Internet jest możliwa po podaniu danych umieszczonych na karcie takich, jak: numer karty, data ważności (widoczne na awersie karty), 3-cyfrowy kod CVV2 (umieszczony na rewersie karty obok paska na podpis). Dodatkowo operacja jest potwierdzana kodem w ramach 3D-Secure, który zwiększa bezpieczeństwo zakupów w Internecie. Sprawdź szczegóły

W przypadku Wrocławskiej Karty Płatniczej, analogicznie jak dla karty tradycyjnej, konieczne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie, w tym m.in. nieudostępniania karty i PIN-u osobom nieuprawnionym.

Decyzja Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK nr RŁO 6/2017 z 16.11.2017r.

Oświadczenie dla klientów PKO Banku Polskiego Informacja o możliwości zwrotu opłaty za kartę

 

Aktywacja biletu na Wrocławskiej karcie miejskiej
Limity
Okres ważności
Wznowienie karty
Sposób rozliczenia
Usługi dodatkowe
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Opłata za użytkowanie Wrocławskiej Karty Płatniczej jest taka sama, jak dla karty do rachunku - zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych. Opłata za kartę pobierana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wysokość opłaty jest uzależniona (w zależności od konta, do którego została wydana) od wartości  albo liczby operacji bezgotówkowych, w tym internetowych,  dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.  Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę uzależniony jest od daty wydania karty.

Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat oraz w Regulaminach od 4 sierpnia 2018 r.- więcej

Otwórz konto