Odsetki

 • Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie, jeżeli środki te podlegają oprocentowaniu, są naliczane w walucie konta od daty waluty uznania konta do dnia poprzedzającego datę waluty obciążenia konta włącznie.
 • Środki pieniężne zgromadzone na koncie nie podlegają oprocentowaniu włącznie od daty waluty obciążenia konta środkami powodującymi zmniejszenie salda poniżej kwoty minimalnej.
 • Środki pieniężne wpłacone na konto i wypłacone z konta w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu.
 • Odsetki od środków  pieniężnych zgromadzonych na koncie są kapitalizowane raz w roku.
 • Od odsetek skapitalizowanych, PKO Bank Polski nalicza i odprowadza należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób  fizycznych na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu ich kapitalizacji.

Oprocentowanie

 • PLN – 0,01%
 • USD – 0,10%
 • EUR – 0,00%
 • CHF – 0,00%
 • GBP – 0,00%
 • DKK – 0,10%
 • NOK – 0,10%
 • SEK – 0,10%

Oprocentowanie zmienne w skali roku (zależy od rodzaju waluty).

Kwota minimalna  wymagana do oprocentowaniaśrodków pieniężnych na koncie:

 • złotych - wynosi 300 PLN
 • dolarach amerykańskich - wynosi 100 USD
 • koronach duńskich – wynosi 600 DKK
 • koronach norweskich – wynosi 600 NOK
 • koronach szwedzkich – wynosi 600 SEK

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Drukuj