Jakie najniższe miesięczne dochody netto na osobę w rodzinie umożliwiają otrzymanie kredytu hipotecznego?
Jaki jest minimalny i maksymalny okres kredytowania?
Jaki jest minimalny wkład własny kredytobiorcy?
Jakie dokumenty składa osoba ubiegająca się o kredyt?
W jaki sposób można zabezpieczyć spłatę kredytu?
Czy o kredyt hipoteczny może aplikować osoba uzyskująca dochody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Na jakich warunkach?
Czy istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału/odsetek? Na jaki okres?
Jak mogę sprawdzić, czy posiadam zdolność kredytową?
Jakiego rodzaju ubezpieczenia mogą stanowić zabezpieczenia poszczególnych kredytów?
Czy klient ma możliwość wyboru oferty i zakładu ubezpieczeń, z którym podpisze umowę ubezpieczenia?
Drukuj