Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz:

 • Aktualny formularz informacyjny i dokumenty do wypełnienia wniosku od doradcy (termin ważności formularza informacyjnego znajdziesz na jego pierwszej stronie)
 • Dostęp do serwisu internetowego iPKO – ten warunek dotyczy wszystkich wnioskodawców. Nie masz dostępu do serwisu iPKO? Aktywuj iPKO teraz
 • Zdjęcia lub skany dokumentów oraz e-mail z prośbą o dodanie ich do wniosku

 

Jak dodać dokumenty w serwisie iPKO?

Krok 1: W serwisie internetowym iPKO wybierz kolejno:  Moje sprawy  → eDokumenty  

 ekran 1

 Krok 2: W e-dokumenty przejdź do szczegółów 

ekran 2

 

Krok 3:

 • Dodaj dokumenty zgodnie z kategoriami:
  - wniosek z załącznikami
  - zdolność kredytowa (dokumenty finansowe)
  - przedmiot kredytowania
  - zabezpieczenie
 • W każdej kategorii możesz dodać 1 plik. Jeśli jest ich więcej, spakuj je programem ZIP (maksymalna wielkość pliku -100 MB)
 • Nazwy plików nie mogą zawierać polskich liter, znaków specjalnych i spacji
 • Każdą sekcję dokumentów prześlij oddzielnie i potwierdź ją narzędziem autoryzacji 

Po udanym dodaniu załącznika przy danym dokumencie status „nowy” zmieni się na „weryfikowany”

ekran 3

Co dalej?
 • Doradca sprawdzi kompletność przesłanych dokumentów
 • Jeżeli formularz informacyjny stracił ważność lub dane we wniosku różnią się od tych w formularzu, doradca przekaże Ci nowy. Pamiętaj, że nowy formularz może zawierać nowe warunki cenowe kredytu
 • Wszyscy wnioskodawcy otrzymają wiadomość e-mail z wnioskiem do podpisu – sprawdź, jak podpisuje się dokumenty online na platformie Autenti
 • Pamiętaj, że wszyscy wnioskodawcy muszą podpisać wniosek najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojego formularza informacyjnego (termin ważności formularza sprawdzisz na jego pierwszej stronie)
 • Po analizie wniosku, dostaniesz e-maila z decyzją kredytową. Możesz też odebrać decyzję w oddziale
 • W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, umów się na podpisanie umowy o kredyt w oddziale. Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą oryginały przesłanych dokumentów

 

Pokaż pliki do pobrania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,77% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 4,27%/rok – w pierwszym roku oraz 5,19%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 3,17% wg stanu na dzień 17.01.2022 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,02% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 192 686,20 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 178 454,61 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 422 686,20 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynoszą 1 368,20 zł, następne po 1 250,03 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 368,11 zł i ostatnia rata wynosi 1 143,26 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,80% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%, oprocentowanie zmienne 4,27%/rok – w pierwszym roku oraz 5,19%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 3,17% wg stanu na dzień 17.01.2022 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,02% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 251 978,77 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 234 077,43 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 551 878,77 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 784,02 zł, a następne po 1 471,67 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 632,02 zł i ostatnia rata wyniesie 1 494,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.  

  

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt. Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości. Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Drukuj