Ważne: na dzień przedłużenia Limitu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na koncie wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji. Z tytułu udzielania i spłaty limitu  dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą.

Oprocentowanie

Oprocentowanie limitu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 24,19%, całkowita kwota kredytu 9 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10035,47 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 1035,47 zł (w tym: prowizja 180,00 zł (2,0%), odsetki 495,47zł, opłata za prowadzenie Konta 360,00 zł), 12 miesięcznych rat równych po 821,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.11.2017 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit został wykorzystany jednorazowo w całości bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w Koncie Aurum, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 30,00 zł miesięcznie.