Opłaty i prowizje

Ważne: na dzień przedłużenia Limitu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na koncie wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji. Z tytułu udzielania i spłaty limitu  dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą.

Oprocentowanie

Oprocentowanie limitu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 20,68 %, całkowita kwota kredytu 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4402,76 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 402,76 zł (w tym: prowizja 100,00 zł (2,5%), odsetki 219,96 zł, opłata za prowadzenie Konta 82,80 zł), 12 miesięcznych rat równych po 358,56 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.11.2017 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 4000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w PKO Koncie za Zero, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 6,90 zł miesięcznie.