• Uzyskanie finansowania na atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu studenci i doktoranci mogą skupić się na studiowaniu i prowadzeniu badań;
 • Możliwość wyboru wysokości wypłacanych transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł a nawet 1000 zł miesięcznie;
 • Pomoc państwa w spłacie odsetek (z Funduszu Kredytów Studenckich);
 • Dogodne raty w okresie spłaty – ze względu długi okres spłaty kredytu, który stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu;
 • Możliwość umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni lub osób będących
  w trudnej sytuacji życiowej;
 • Brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku dla posiadaczy dowolnego ROR w PKO Banku Polskim;
 • Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty;
Dla kogo?
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Waluta
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Formy zabezpieczenia
Karencja w spłacie kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

 1. Brak opłaty przygotowawczej  za rozpatrzenie wniosku kredytowego dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim. Szczegóły w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK - aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.
 3. Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 2% dla posiadaczy rachunku ROR w PKO Banku Polskim.
 4. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana opłata.

Opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego.
Dodatkowe opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego.

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej sumie marży banku i 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. W okresie spłaty Kredytobiorca spłaca połowę naliczonych odsetek od kredytu, druga połowa odsetek spłacana jest z Funduszu Kredytów Studenckich