CO WARTO WIEDZIEĆ?

mDowód

  • Dostępny w aplikacji mObywatel 2.0
  • Ma unikatowy numer i serię – inne niż dowód osobisty
  • Zawiera dane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL
  • Jest ważny przez 5 lat i tylko na terenie Polski – mDowód nie uprawnia do przekraczania granicy