Zajęcie egzekucyjne

 • Jeśli dostaniemy zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, zablokujemy pieniądze na Twoim koncie
 • Szczegóły o swoim postępowaniu egzekucyjnym znajdziesz w serwisie iPKO i aplikacji IKO

Więcej o zajęciu egzekucyjnym

 • W serwisie iPKO i aplikacji IKO sprawdzisz informacje o swoim zajęciu egzekucyjnym, np.:

  • kwotę wolną, która pozostaje do wykorzystania
  • kwotę, którą masz do spłaty zajęcia
  • kwotę zawieszonych zajęć bez możliwości korzystania z pieniędzy na koncie
  • kwotę zawieszonych zajęć z możliwością korzystania z pieniędzy na koncie
  • kwotę pieniędzy, która zwolniona jest spod zajęć
  • nazwę 1 lub więcej organu egzekucyjnego, który zajął rachunek
  • kwoty zajęte przez organ (początkowa kwota zajęcia i pozostała do spłaty )
  • status zajęcia
  • sygnatura akt
  • zgoda organu egzekucyjnego na wypłatę pieniędzy TAK/NIE
  • datę sporządzenia pisma o zajęciu
  • datę, kiedy zajęcie wpłynęło do naszego banku

  W serwisie iPKO zobaczysz niebieską belkę z informacją

  Zajęcia egzekucyjne w iPKO

  W aplikacji IKO informację o zajęciu zobaczysz na czerwonej belce 

  Zajęcia egzekucyjne IKO

  • Pieniądze blokujemy na jednym z Twoich kont lub na wszystkich Twoich kontach osobistych, wspólnych i firmowych – zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu egzekucyjnym. Dotyczy to też kont otwartych po zajęciu
  • Jeżeli na Twoje konto z zajęciem egzekucyjnym wpłyną pieniądze, użyjemy ich do spłaty zajęcia – z wyłączeniem kwoty wolnej od zajęcia, świadczeń socjalnych lub innych pieniędzy zwolnionych lub niepodlegających egzekucji. Pobrana przez nas kwota pomniejszy wysokość Twojego zajęcia
  • Zajęcia egzekucyjne realizujemy niezwłocznie, o ile nie ma przeszkód np. zbiegu egzekucji
  • Jeżeli na koncie są pieniądze, które są objęte zajęciem, to przekażemy je również do organu, nawet jeśli złożysz dyspozycje na inną mniejszą kwotę
  • Jeżeli samodzielnie spłacasz zajęcie, to skontaktuj się z organem egzekucyjnym, aby przekazał uchylenie zajęcia do naszego banku
  • Jeśli chcesz, abyśmy udostępnili pieniądze zwolnione przez organ egzekucyjny, w serwisie iPKO – kliknij w niebieska belkę z komunikatem Na Twoim koncie są zajęcia egzekucyjne Sprawdź szczegóły – Zarządzaj. Wybierz – Złóż wniosek o zwolnienie pieniędzy spod zajęcia
  • Jeżeli kilka organów egzekucyjnych równocześnie zajmuje pieniądze na Twoim koncie, jest to zbieg egzekucji

  Organ egzekucyjny powinien powiadomić Cię o zajęciu pieniędzy.

  • To kwota, do której możesz wypłacić swoje pieniądze, gdy masz zajęcie egzekucyjne
  • Kwota wolna od zajęcia to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Kwota wolna od zajęcia przysługuje Ci w każdym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od liczby Twoich kont
  • Jeżeli nie wykorzystasz kwoty wolnej od zajęcia w danym miesiącu, nie przeniesiemy jej na kolejny miesiąc
  • W przypadku zajęcia pieniędzy na koncie wspólnym, macie tylko 1 kwotę wolną od zajęcia
  • Nie skorzystasz z kwoty wolnej od zajęcia na koncie firmowym i w przypadku zajęcia alimentacyjnego
  • Tylko organ egzekucyjny może zawiesić lub uchylić (anulować) zajęcie na Twoim koncie
  • Odblokujemy pieniądze na Twoim koncie, gdy dostaniemy od organu egzekucyjnego odpowiednie pismo z informacją o czasie zawieszenia, sposobie, w jaki możesz korzystać z pieniędzy na koncie
  • Kwotę zawieszonego zajęcia z informacją, czy możesz korzystać z pieniędzy na koncie powyżej podanej kwoty, sprawdzisz w serwisie iPKO lub aplikacji IKO, na koncie, które objęte jest zajęciem
  • Jeżeli masz informację o zawieszeniu lub uchyleniu zajęcia egzekucyjnego, a Twoje pieniądze na koncie są nadal zablokowane, prawdopodobnie nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedniego pisma – w takim przypadku skontaktuj się z organem egzekucyjnym

Jak dowiedzieć się więcej o moim zajęciu egzekucyjnym w iPKO?

Masz pytanie? Zadaj je online w serwisie iPKO: przejdź do Moje produkty → Konto → belka z komunikatem Na Twoim koncie są zajęcia egzekucyjne → Sprawdź szczegóły

Jak dowiedzieć się więcej

 • 1

  Wybierz konto, które Cię interesuje

 • 2

  Kliknij ikonę 3 kropek, przejdź do Dyspozycje i zaświadczenia → Moje dyspozycje → Nowa dyspozycja i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie

 • 3

  Potwierdź dyspozycję swoim narzędziem autoryzacji

Grafika do linku

Informacje na stronie są przykładowe, nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z zajęciem egzekucyjnym konta. Nie udzielamy porad prawnych, a jedynie udzielamy informacji związanych z obsługą konta.

Podstawa prawna: art. 80 i 81 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego