Grafika

Zajęcie egzekucyjne

 • Jeśli otrzymamy zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym, zablokujemy pieniądze na Twoim koncie
 • Szczegóły o swoim postępowaniu egzekucyjnym znajdziesz w serwisie iPKO w sekcji Blokady
 • Potrzebujesz więcej informacji? Złóż zapytanie o zajęcie egzekucyjne w serwisie iPKO

Więcej o zajęciu egzekucyjnym

W serwisie iPKO w sekcji Blokady sprawdzisz informacje o swoim zajęciu egzekucyjnym, np.:
 • kwotę wolną od zajęcia
 • kwotę, z której możesz korzystać na podstawie pozwolenia organu egzekucyjnego
 • kwotę zawieszoną, z której nie możesz korzystać
 • organ egzekucyjny
 • kwotę do spłaty
 • datę dostarczenia zawiadomienia o zajęciu do banku

 • Pieniądze blokujemy na jednym z Twoich kont lub na wszystkich Twoich kontach osobistych, wspólnych i firmowych – zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu egzekucyjnym.
  Dotyczy to też kont otwartych po zajęciu
 • Jeżeli na Twoje konto z zajęciem egzekucyjnym wpłyną pieniądze, użyjemy ich do spłaty zajęcia – z wyłączeniem kwoty wolnej od zajęcia, świadczeń socjalnych lub innych pieniędzy zwolnionych lub niepodlegających egzekucji. Pobrana przez nas kwota pomniejszy wysokość Twojego zajęcia
 • Egzekucje z alimentów lub renty pobieramy niezwłocznie, a pozostałe zajęcia – niezwłocznie po 7 dniach kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia do banku zawiadomienia o zajęciu
 • Jeżeli chcesz, żebyśmy przekazali pieniądze do organu egzekucyjnego szybciej niż po upływie 7 dni kalendarzowych, złóż dyspozycję w naszym oddziale

Po upływie 7 dni automatycznie pobierzemy kwotę z konta, aż do pełnej spłaty kwoty zajęcia

 • Jeżeli kilka organów egzekucyjnych równocześnie zajmuje pieniądze na Twoim koncie, jest to zbieg egzekucji

Organ egzekucyjny powinien powiadomić Cię o zajęciu pieniędzy

 • To kwota, do której możesz wypłacić swoje pieniądze, gdy masz zajęcie egzekucyjne
 • Kwota wolna od zajęcia to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę i od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 617,50 zł
 • Kwota wolna od zajęcia przysługuje Ci w każdym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od liczby Twoich kont
 • Jeżeli nie wykorzystasz kwoty wolnej od zajęcia w danym miesiącu, nie przeniesiemy jej na kolejny miesiąc
 • W przypadku zajęcia pieniędzy na koncie wspólnym, macie tylko 1 kwotę wolną od zajęcia
 • Nie skorzystasz z kwoty wolnej od zajęcia na koncie firmowym i w przypadku zajęcia alimentacyjnego

*Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 kwota wolna od zajęcia będzie wynosić 2 700,00 zł.

 • Tylko organ egzekucyjny, który zajął pieniądze na Twoim koncie, może zwolnić Cię z egzekucji
 • Pieniądze ze świadczeń socjalnych są wolne od zajęcia egzekucyjnego – wypłata świadczeń nie wpływa na wysokość Twojej kwoty wolnej od zajęcia
 • Kwotę dostępną ze świadczeń socjalnych sprawdzisz w serwisie iPKO
Aby wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom, złóż w naszej placówce:
 • wniosek o wypłatę wynagrodzeń na podstawie listy płac
 • listę płac za dany miesiąc
 • oświadczenie, że zatrudnieni pracownicy nie prowadzą działalności gospodarczej
 • polecenie przelewów do zaksięgowania wynagrodzeń lub jeden przelew, jeżeli kwota na koncie wystarczy do wypłaty wszystkich wynagrodzeń
 • zestawienie zbiorcze wynagrodzeń z nazwiskiem i imieniem pracownika, numerem konta, kwotą wynagrodzenia i podsumowaniem
 • dokument, który potwierdza wysokość składki, np. ZUS DRA, PIT 4R lub PIT 4
 • Tylko organ egzekucyjny może zawiesić lub uchylić (anulować) zajęcie na Twoim koncie
 • Odblokujemy pieniądze na Twoim koncie, gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego odpowiednie pismo z informacją o czasie zawieszenia, sposobie, w jaki możesz korzystać z pieniędzy na koncie
 •  
 • W serwisie iPKO w sekcji Blokady sprawdzisz kwotę zawieszonego zajęcia z informacją,  czy możesz korzystać z pieniędzy na koncie powyżej podanej kwoty
 • Jeżeli masz informację o zawieszeniu lub uchyleniu zajęcia egzekucyjnego, a Twoje pieniądze na koncie są nadal zablokowane, prawdopodobnie nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedniego pisma – w takim przypadku skontaktuj się z organem egzekucyjnym

Masz pytanie? Zadaj je online w serwisie iPKO

Przejdź do Moje produkty Konto Dyspozycje i Zaświadczenia Zapytanie o zajęcia egzekucyjne/Wypłata środków zwolnionych spod egzekucji

Informacje na stronie są przykładowe, nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z zajęciem egzekucyjnym konta.

Nie udzielamy porad prawnych, a jedynie udzielamy informacji związanych z obsługą konta.

Jak dowiedzieć się więcej o moim zajęciu egzekucyjnym w iPKO?

1
Wybierz konto, które Cię interesuje
2
Kliknij ikonę 3 kropek, przejdź do Dyspozycje i zaświadczenia → Moje dyspozycje → Nowa dyspozycja i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie
3
Potwierdź dyspozycję swoim narzędziem autoryzacji
Podstawa prawna: art. 80 i 81 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego