Konto za Zero

Konto za Zero

dla klientów, którzy korzystają ze świadczenia Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+)

 • 0 zł za prowadzenie konta – wystarczy, że wpływa na nie świadczenie programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+)
 • 0 zł za obsługę karty debetowej, jeśli zapłacisz kartą lub BLIKIEM min. 200 zł w okresie rozliczeniowym karty ? Zwrot towaru/anulowanie operacji zmniejsza wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot/anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej.
 • 0 zł za wypłaty gotówki z blisko 3 000 bankomatów PKO Banku Polskiego

Ile zapłacisz?

 • Prowadzenie konta
  0 zł
 • Obsługa karty, gdy w okresie rozliczeniowym zapłacisz kartą lub BLIKIEM min. 200 zł1
  0/1,9 zł

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Infolinia banku

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.: sprawdzenie salda konta, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Wyjaśniamy oznaczenia

1 Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę/wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej.

2Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat.

Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:

 1. Transakcja musi być realizowana w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF
 2. Bank prowadzi dla klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji
 3. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji
 4. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.