Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli masz kredyt mieszkaniowy i znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej możesz zyskać:

 • Wsparcie w spłacie rat – jeśli spłata kredytu mieszkaniowego jest dla Ciebie zbyt dużym wydatkiem lub
 • Pożyczkę na spłatę zadłużenia – jeśli chcesz sprzedać mieszkanie (dom), ale pieniądze z jego sprzedaży nie pokryją spłaty kredytu mieszkaniowego

O wsparciu

 • Wsparcie możesz dostać, jeśli masz trudności ze spłatą kredytu, który zaspokaja Twoje potrzeby mieszkaniowe
 • Uzyskasz pomoc w spłacie rat kredytu – maks. 2000 zł miesięcznie
 • Ze wsparcia możesz korzystać nawet przez 3 lata
 • Wsparcie zaczniesz zwracać po 2 latach od przekazania nam przez BGK ostatniej raty wsparcia w 144 równych i nieoprocentowanych ratach co miesiąc. Jeśli zwrócisz 100 rat bez opóźnień, pozostałe zostaną umorzone

Wypełnij krótką ankietę i sprawdź czy spełniasz warunki

Posiadam status osoby bezrobotnej

Utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy :

Moje gospodarstwo domowe uzyskuje dochód, który po pomniejszeniu o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
- 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
- 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

Ponoszę miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez moje gospodarstwo domowe

Jestem właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłem/am nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Posiadam inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem/am takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Posiadam inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem/am takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

O pożyczce

 • Możesz dostać pożyczkę, jeśli pieniądze ze sprzedaży Twojej nieruchomości nie wystarczą na spłatę kredytu mieszkaniowego
 • Możesz otrzymać maks. do 72 000 zł pożyczki na spłatę kredytu mieszkaniowego
 • Żeby dostać pożyczkę, trzeba dostarczyć nam umowę sprzedaży nieruchomości maks. do 14 dni od dnia sprzedaży
 • Pożyczkę zwracasz po 2 latach od jej wypłaty w 144 równych i nieoprocentowanych ratach co miesiąc. Jeśli zwrócisz 100 rat bez opóźnień, pozostałe zostaną umorzone

Pytania i odpowiedzi

 • Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę kredytu możesz złożyć, jeśli:

  1. Ty lub osoba, z którą masz kredyt, macie status bezrobotnego lub
  2. Koszty kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów Twojego gospodarstwa domowego lub
  3. Twoje miesięczne dochody, po odjęciu miesięcznych kosztów kredytu nie przekraczają:
   1. 1 552 zł w gospodarstwie jednoosobowym:
   2. 1 200 zł na każdą osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę kredytu możesz złożyć:

  1. Papierowo – w dowolnym oddziale banku
  2. Elektronicznie – na adres mailowy pracownika banku, po wcześniejszym kontakcie z doradcą hipotecznym w oddziale
 • Nie otrzymasz wsparcia w spłacie kredytu, jeśli:
  1. Masz rozwiązaną umowę o pracę: przez siebie lub Twojego pracodawcę bez okresu wypowiedzenia z Twojej winy
  2. Jeśli jesteś ubezpieczony na wypadek utraty pracy i masz gwarancję wypłaty świadczenia – za okres, w którym przysługuje Ci to świadczenie
  3. Ty lub osoba, z którą masz kredyt, uzyskała już wsparcie na zasadach określonych w ustawiei 
  4. Masz wypowiedzianą umowę o kredyt mieszkaniowy
  5. Na dzień złożenia wniosku o wsparcie:
   1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania/domu jednorodzinnego lub taka nieruchomość była Twoja 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   2. masz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub takie prawo było Twoje 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   3. masz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo takie roszczenie było Twoje 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  1. Prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
 • Wsparcie wstrzymuje się, jeśli z niego zrezygnujesz lub przestaniesz spełniać warunki jego przyznania, np. stracisz status osoby bezrobotnej, Twoje miesięczne dochody wzrosną ponad wymagany próg, sprzedasz mieszkanie/dom jednorodzinny, na który masz kredyt lub spłacisz kredyt w całości.