24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek amerykańskich

 • PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania koszyka akcji spółek amerykańskich. Do koszyka zostały wybrane spółki: McDonald’s Corp. (Spółka 1), Nike Inc-Cl B (Spółka 2), Amazon.com Inc. (Spółka 3), Coca-Cola Co/The (Spółka 4), Alphabet Inc-Cl C (Spółka 5), General Motors Co. (Spółka 6), AT&T Inc. (Spółka 7).

  Charakterystyka spółek:

  • McDonald’s Corp.: Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi, sprzedająca głównie burgery, frytki i napoje. Przedsiębiorstwo zostało założone 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii przez braci Richarda i Maurice’a McDonaldów. Od 1953 r. firma udziela franczyz. W 2022 spółka wygenerowała 23,2 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz 6 mld dolarów amerykańskich zysku netto.
  • Nike Inc-Cl B: Amerykańskie przedsiębiorstwo będące jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Założone w 1964 w Washington County jako Blue Ribbon Sports przez Billa Bowermana i Philipa Knighta, który do 2004 był prezesem koncernu. W 2022 spółka wygenerowała 51,2 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz 6 mld dolarów amerykańskich zysku netto.
  • com Inc.: Amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, spółka akcyjna założona w 1994 w Seattle. Zajmuje się handlem elektronicznym B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy. W 2022 spółka wygenerowała 514 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz stratę 2,7 mld dolarów amerykańskich.
  • Coca-Cola Co/The: Marka napoju gazowanego przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company. Powstała pod koniec XIX wieku i jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. W 2022 spółka wygenerowała 43 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz 9,5 mld dolarów amerykańskich zysku netto.
  • Alphabet Inc-Cl C: Holding powołany przez Google – właściciel przedsiębiorstw, których poprzednim właścicielem lub podmiotem nadrzędnym było przedsiębiorstwo Google. Konglomerat ma swoją siedzibę w Kalifornii, zaś na jego czele z początku stanęli założyciele Google: Larry Page i Sergey Brin. W 2022 spółka wygenerowała 282,8 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz 60 mld dolarów amerykańskich zysku netto.
  • General Motors Co.: Amerykański koncern motoryzacyjny założony 16 września 1908 roku zajmujący się m.in. produkcją samochodów osobowych i dostawczych, silników okrętowych, instalacji przemysłowych, technologii komunikacyjnych oraz usługami finansowymi. W 2022 spółka wygenerowała 156,7 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz 8,9 mld dolarów amerykańskich zysku netto.
  • AT&T Inc.: Amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, notowane na New York Stock Exchange. AT&T było przez pewien czas największym na świecie przedsiębiorstwem świadczącym usługi telefoniczne oraz największą siecią telewizji kablowej. W 2022 spółka wygenerowała 120,7 mld dolarów amerykańskich przychodów oraz stratę 8,1 mld dolarów amerykańskich

   

  Charakterystyka Lokaty strukturyzowanej

  Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wartości koszyka akcji spółek amerykańskich. Zysk ograniczony do poziomu:

  - 31,49% w skali 24 miesięcy (czyli 14,67% w skali roku) - dla Klientów segmentu Podstawowego,

  - 38,49% w skali 24 miesięcy (czyli 17,68% w skali roku) - dla Klientów segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

  Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

   Warunki inwestycji

  • okres subskrypcji: od 8 grudnia 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.,
  • okres umowny (inwestycji) – trwa 24 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału po upływie okresu umownego,
  • minimalna wpłata - 10 000 zł,
  • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 1,5% w skali roku.

  Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany  podatkiem od zysków kapitałowych. Zysk uwzględnia marżę Banku, ale nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

  Wartości spółek z 21 grudnia 2023 r. (dzień początkowej obserwacji) dla 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek amerykańskich:

  Nazwa

  Wartość indeksu z 21 grudnia 2023 r. (dzień początkowej obserwacji)

  Spółka 1: McDonald’s Corp.

  291,39 USD

  Spółka 2: Nike Inc-Cl B

  122,53 USD

  Spółka 3: Amazon.com Inc.

  153,84 USD

  Spółka 4: Coca-Cola Co/The

  57,99 USD

  Spółka 5: Alphabet Inc-Cl C

  140,42 USD

  Spółka 6: General Motors Co.

  36,25 USD

  Spółka 7: AT&T Inc.

  16,49 USD

 • Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim 

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie w okresie subskrypcji jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku. 

  Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

  W przypadku rezygnacji w trakcie okresu subskrypcji, odsetki zostaną naliczone za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim.

  Odsetki należne za okres subskrypcji nie podlegają kapitalizacji i zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta po zakończeniu okresu umownego.


  Potencjalny zysk z inwestycji w lokatę strukturyzowaną

  Potencjalny zysk z Lokaty Strukturyzowanej obliczany będzie wg następujących zasad:

  Klient z segmentu Podstawowego:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek amerykańskich. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 70% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 10%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 spółka z koszyka akcji spółek amerykańskich

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek amerykańskich. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

  średnia arytmetyczna = (stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+ stopa zwrotu spółki 5+ stopa zwrotu spółki 6+ stopa zwrotu spółki 7)/7

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  • powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 40% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 31,49% w skali 24 miesięcy (czyli 14,67% w skali roku)) i kwoty lokaty strukturyzowanej,
  • 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

  Warunki produktu różnią się między segmentami Klientów Banku. Klienci z segmentu Podstawowego mają niższy udział w średniej arytmetycznej niż Klienci z segmentu Bankowości Osobistej i Prywatnej.

  Klient z segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek amerykańskich.. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 70% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 10%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 spółka z koszyka akcji spółek amerykańskich

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek amerykańskich. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

  średnia arytmetyczna =(stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+ stopa zwrotu spółki 5+ stopa zwrotu spółki 6+ stopa zwrotu spółki 7)/7

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  • powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 50% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 38,49% w skali 24 miesięcy (czyli 17,68% w skali roku)) i kwoty lokaty strukturyzowanej,
  • 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty strukturyzowanej nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

  Warunki produktu różnią się między segmentami klientów Banku. Klienci z segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej mają wyższy udział w średniej arytmetycznej niż Klienci z segmentu Klienta Podstawowego.

  Odsetki za okres inwestycji zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych

  24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek amerykańskich to produkt skierowany do Klientów:

  • Oczekujących potencjalnie większych zysków niż na rachunku lokaty terminowej,
  • Akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z konieczności poniesienia opłaty likwidacyjnej, a co za tym idzie utraty części kapitału, w przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej w okresie umownym (inwestycji)

  - 2,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 21 grudnia 2023 r. do 20 grudnia 2024 r.

  - 1,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 21 grudnia 2024 r. do 20 grudnia 2025 r.

  • Zamierzających ulokować środki na okres umowny (inwestycji) długości 24 miesięcy wydłużony o okres subskrypcji,
  • Posiadających odpowiednią nadwyżkę finansową umożliwiającą inwestycję w lokatę strukturyzowaną,
  • Mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie ukończyli 75 lat,
  • który zgodnie z wynikiem ankiety „Profil Inwestora” znajduje się w grupie docelowej produktu,
  • Wobec, których zostały wypełnione obowiązki związane z pakietem regulacyjnym MiFID/PRIIP.
 • Minimalna wpłata

  10 000 zł 

  Dyspozycje do produktu

  Posiadacz lokaty strukturyzowanej, mający pełną zdolność do czynności prawnych może:

  • udzielić pełnomocnictwa do dysponowania lokatą strukturyzowaną,
  • złożyć dyspozycję na wypadek śmierci. 

  Dysponowanie środkami

  W okresie subskrypcji:

  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej,
  • można założyć więcej niż jedną lokatę strukturyzowaną,
  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat.

  W okresie inwestycji:

  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat,
  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej, jednakże decyzja taka wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty likwidacyjnej w wysokości określonej
   w Dyspozycji oraz Potwierdzeniu otwarcia 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek amerykańskich, dostępnej w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Okres umowy

  Lokat strukturyzowanych obejmuje 1 subskrypcję:

  • Okres subskrypcji: 8 grudnia 2023 r. - 20 grudnia 2023 r.
  • Okres umowny (inwestycji) lokaty strukturyzowanej* trwa 24 miesięcy i jest liczony od następnego dnia po zakończeniu danego okresu subskrypcji:
   • okres umowny: 21 grudnia 2023 r. – 20 grudnia 2025 r.
  • Dzień początkowej obserwacji: 21 grudnia 2023 r.
  • Dzień końcowej obserwacji: 21 grudnia 2025 r.
  • Dzień wypłaty środków: 12 grudnia 2025 r.

  *Informacja na temat możliwości skrócenia okresu umownego przez PKO Bank Polski znajduje się w dokumencie: Dyspozycja oraz Potwierdzenie otwarcia 24 miesięcznej opartej na koszyku akcji spółek amerykańskich, dostępnym w oddziałach PKO Banku Polskiego.

 • Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim  

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie w okresie subskrypcji jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku. 

  Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

  W przypadku rezygnacji w trakcie okresu subskrypcji, odsetki zostaną naliczone za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim.

  Odsetki należne za okres subskrypcji nie podlegają kapitalizacji i zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta po zakończeniu okresu umownego.


  Potencjalny zysk z inwestycji w lokatę strukturyzowaną

  Potencjalny zysk z Lokaty Strukturyzowanej obliczany będzie wg następujących zasad:

  Klient z segmentu Podstawowego:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek amerykańskich. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 70% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 10%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 spółka z koszyka akcji spółek amerykańskich

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek amerykańskich. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

  średnia arytmetyczna = (stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+ stopa zwrotu spółki 5+ stopa zwrotu spółki 6+ stopa zwrotu spółki 7)/7

   

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 40% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 31,49% w skali 24 miesięcy (czyli 14,67% w skali roku)) i kwoty lokaty strukturyzowanej,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

  Warunki produktu różnią się między segmentami Klientów Banku. Klienci z segmentu Podstawowego mają niższy udział w średniej arytmetycznej niż Klienci z segmentu Bankowości Osobistej i Prywatnej.

  Klient z segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek amerykańskich.. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 70% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 10%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%
    gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 spółka z koszyka akcji spółek amerykańskich
  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek amerykańskich. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:
   średnia arytmetyczna = (stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+ stopa zwrotu spółki 5+ stopa zwrotu spółki 6+ stopa zwrotu spółki 7)
  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 50% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 38,49% w skali 24 miesięcy (czyli 17,68% w skali roku)) i kwoty lokaty strukturyzowanej,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty strukturyzowanej nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

  Warunki produktu różnią się między segmentami klientów Banku. Klienci z segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej mają wyższy udział w średniej arytmetycznej niż Klienci z segmentu Klienta Podstawowego.

  Odsetki za okres inwestycji zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych

 • Zawarcie umowy

  24 miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na koszyku akcji spółek amerykańskich można otworzyć w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Likwidacja lokaty strukturyzowanej

  W przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej:

  • w okresie subskrypcji
   Kwota wypłaty z lokaty strukturyzowanej stanowi wartość odsetek należnych za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim, oraz wartość środków pieniężnych wpłaconych na poczet lokaty strukturyzowanej,
  • w okresie umownym
   Warunki funkcjonowania produktu gwarantują otrzymanie 100% wpłaconego kapitału po zakończeniu okresu umownego (inwestycji). Likwidacja lokaty strukturyzowanej przed zakończeniem okresu umownego wiąże się z utratą części kapitału związaną z obowiązkiem poniesienia prowizji likwidacyjnej w wysokości:
   • 2,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 21 grudnia 2023 r. do 20 grudnia 2024 r.
   • 1,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 21 grudnia 2024 r. do 20 grudnia 2025 r.

  Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w produkty strukturyzowane znajduje się w Broszurze MiFID dostępnej na stronie www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego. 

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, rekomendacja inwestycyjna, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Zawieranie transakcji, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów z inwestycji w lokaty strukturyzowane, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

  Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien dokonać całościowej oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści i ewentualnych strat, warunków i skutków prawnych, księgowych i podatkowych transakcji, wpływu czynników rynkowych na wartość inwestycji i wynik transakcji oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko związane z daną transakcją. Instrumenty finansowe oraz transakcje, których są przedmiotem mogą być nieodpowiednie do indywidualnej sytuacji niektórych Klientów. Przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu pełnego zrozumienia warunków transakcji i dokonania niezależnej oceny jej skutków i odpowiedniości w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

  PKO Bank Polski, oferując lokatę strukturyzowaną, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja o zawarciu transakcji, okresu inwestycji oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

 • Inwestycja w lokatę strukturyzowaną obarczona jest różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności takimi jak:

  Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty wartości części aktywów lub nieuzyskania oczekiwanego wyniku finansowego z inwestycji w rezultacie zmiany parametrów rynkowych (cen na rynku), w tym wypadku koszyka akcji spółek amerykańskich będących instrumentem bazowym.

  Ryzyko zmiany regulacji prawnych lub podatkowych – ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu - zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników rynku.

  Ryzyko utraty części kapitału w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej – ryzyko utraty potencjalnych odsetek i części zainwestowanych środków z powodu potrącenia opłaty likwidacyjnej w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej.

  Ogólny wskaźnik ryzyka:

  Nadaliśmy temu produktowi wskaźnik ryzyka równy 2 (w 7 stopniowej skali) oznaczający drugi najniższy poziom ryzyka, ponieważ tylko w przypadku wycofania środków z lokaty przed terminem, na który została zawarta, Klient poniesie opłatę likwidacyjną, a tym samym może stracić część wpłaconych na lokatę strukturyzowaną środków.

  Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi produktami. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że produkt przyniesie straty wynikające ze zmian na rynkach albo z tego, że nie będzie możliwości wypłaty wpłaconych na produkt środków pieniężnych.

  PKO Bank Polski SA stosuje przepisy wynikające z pakietu regulacyjnego MiFID/PRIIP i z Prawa Bankowego w zakresie informowania i oceny odpowiedniości produktu oferowanego Klientowi skutkującymi koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji Klienta i testu odpowiedniości, a także poinformowania Klienta o ryzykach związanych z tym produktem. Więcej informacji znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dostępnej na www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid