Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan

Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan

 • Zapewniasz rodzinie wsparcie finansowe w razie swojej śmierci
 • Wybierasz dowolną sumę ubezpieczenia od 300 tys. zł do 1 mln zł
 • Masz ochronę ubezpieczeniową bez karencji
 • Możesz obniżyć składkę o 20% w ramach Pakietu Ubezpieczeń

Ubezpieczenie Bezpieczny Plan w kilku prostych krokach

1
Skontaktuj się z nami
Zamów kontakt, a my oddzwonimy. Możesz też porozmawiać ze swoim doradcą Bankowości Osobistej lub Prywatnej
2
Podpisz dokumenty
Potwierdź umowę i opłać składkę miesięczną lub składkę jednorazową dla umowy tymczasowej
3
Gotowe!

Twoja ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 1. dnia po zawarciu umowy

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie jest dla osób, które:

 • mają od 18 do 65 lat
 • nie mają przeciwskazań zdrowotnych do objęcia ich ochroną ubezpieczeniową

Wysokość składki wyliczamy indywidualnie w zależności od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia
 • Twojego wieku w momencie zawierania umowy

Przykładowa wysokość miesięcznej składki:

Wiek wstępu

(wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

Suma ubezpieczenia

300 tys. zł

Suma
ubezpieczenia

500 tys. zł

Suma ubezpieczenia

1 mln zł

35 lat

42,48 zł

59,77 zł

121,59 zł

45 lat

116,64 zł

164,08 zł

307,88 zł

55 lat

307,54 zł

439,72 zł

805,31 zł

Pamiętaj – możesz obniżyć składkę o 20%, jeśli skorzystasz z Pakietu Ubezpieczeń 2.

W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego będzie następstwem:

 • wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego lub działania energii jądrowej
 • czynnego udziału w zamieszkach, aktach terroryzmu lub innych aktach przemocy
 • samobójstwa w ciągu 2 lat od początku okresu odpowiedzialności
 • okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytał we wniosku lub w innych dokumentach przed zawarciem umowy, ale nie został o nich poinformowany3

Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kup ubezpieczenia OnkoPlan i Bezpieczny Plan w pakiecie, a otrzymasz 20% zniżki na każde z nich. Sprawdź regulamin promocji.

 

Materiał marketingowy

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny Plan świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (PKO Ubezpieczenia).

PKO Bank Polski S.A. działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu na życie Bezpieczny Plan, a także czasie obowiązywania umowy oraz zakresie terytorialnym, zasadach wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego oraz zasadach składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w Karcie produktu oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych w sekcji „Pliki do pobrania".

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania rabatów za Pakiet Ubezpieczeń zawarte są w Regulaminie Programu Rabatowego dostępnym w sekcji „Pliki do pobrania" i obowiązującym od 15 lipca 2019 r. do czasu jego zmiany lub odwołania.

W przypadku śmierci ubezpieczonego w tym czasie, osoby bliskie otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w tymczasowej umowie ubezpieczenia, wyłącznie jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli śmierć nastąpi z innej przyczyny, wypłacimy świadczenie w wysokości wpłaconej składki ubezpieczeniowej.

Oferowanie jednej z umów ubezpieczenia nie jest uzależnione od oferowania drugiej z umów ubezpieczenia.

Klient i jego przedstawiciel są zobowiązani do przekazania ubezpieczycielowi wszystkich informacji, o które pyta we wniosku lub w innych dokumentach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli osoba ubezpieczona umrze w ciągu 3 lat od zawarcia umowy z powodu okoliczności, o których nie zostaliśmy poinformowani.