Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan

Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan

 • Zapewniasz rodzinie wsparcie finansowe w razie swojej śmierci
 • Wybierasz dowolną sumę ubezpieczenia od 300 tys. zł do 1 mln zł
 • Masz ochronę ubezpieczeniową bez karencji
 • Możesz obniżyć składkę o 20% w ramach Pakietu Ubezpieczeń

Ubezpieczenie Bezpieczny Plan w kilku prostych krokach

 • 1
  Skontaktuj się z nami
  Zamów kontakt, a my oddzwonimy. Możesz też porozmawiać ze swoim doradcą Bankowości Osobistej lub Prywatnej
 • 2
  Podpisz dokumenty
  Potwierdź umowę i opłać składkę miesięczną lub składkę jednorazową dla umowy tymczasowej
 • 3
  Gotowe!

  Twoja ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 1. dnia po zawarciu umowy

Pytania i odpowiedzi

 • Ubezpieczenie jest dla osób, które:

  • mają od 18 do 65 lat
  • nie mają przeciwskazań zdrowotnych do objęcia ich ochroną ubezpieczeniową
 • Wysokość składki wyliczamy indywidualnie w zależności od:

  • wysokości sumy ubezpieczenia
  • Twojego wieku w momencie zawierania umowy

  Przykładowa wysokość miesięcznej składki:

  Wiek wstępu

  (wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

  Suma ubezpieczenia

  300 tys. zł

  Suma
  ubezpieczenia

  500 tys. zł

  Suma ubezpieczenia

  1 mln zł

  35 lat

  42,48 zł

  59,77 zł

  121,59 zł

  45 lat

  116,64 zł

  164,08 zł

  307,88 zł

  55 lat

  307,54 zł

  439,72 zł

  805,31 zł

  Pamiętaj – możesz obniżyć składkę o 20%, jeśli skorzystasz z Pakietu Ubezpieczeń 2.

 • W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego będzie następstwem:

  • wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego lub działania energii jądrowej
  • czynnego udziału w zamieszkach, aktach terroryzmu lub innych aktach przemocy
  • samobójstwa w ciągu 2 lat od początku okresu odpowiedzialności
  • okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytał we wniosku lub w innych dokumentach przed zawarciem umowy, ale nie został o nich poinformowany3

  Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • Kup ubezpieczenia OnkoPlan i Bezpieczny Plan w pakiecie, a otrzymasz 20% zniżki na każde z nich. Sprawdź regulamin promocji.

   

Płać wygodnie za swoją polisę

Grafika w kafelku Ustaw zlecenie stałe i oszczędzaj czas

Ustaw zlecenie stałe i oszczędzaj czas

Opłacimy Twoją składkę automatycznie – nie musisz już pamiętać o płatnościach
Dzięki płatnościom w terminie zyskasz pewność, że Twoja polisa będzie Cię cały czas chronić

Grafika w kafelku Gwarancja stałej składki

Gwarancja stałej składki

Wejdź w Płatności → Zlecenia stałe i kliknij ikonkę +
Następnie uzupełnij dane i potwierdź operację

Materiał marketingowy

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny Plan świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (PKO Ubezpieczenia).

PKO Bank Polski S.A. działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu na życie Bezpieczny Plan, a także czasie obowiązywania umowy oraz zakresie terytorialnym, zasadach wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego oraz zasadach składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w Karcie produktu oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych w sekcji „Pliki do pobrania".

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania rabatów za Pakiet Ubezpieczeń zawarte są w Regulaminie Programu Rabatowego dostępnym w sekcji „Pliki do pobrania" i obowiązującym od 15 lipca 2019 r. do czasu jego zmiany lub odwołania.

Wyjaśniamy oznaczenia

W przypadku śmierci ubezpieczonego w tym czasie, osoby bliskie otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w tymczasowej umowie ubezpieczenia, wyłącznie jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli śmierć nastąpi z innej przyczyny, wypłacimy świadczenie w wysokości wpłaconej składki ubezpieczeniowej.

Oferowanie jednej z umów ubezpieczenia nie jest uzależnione od oferowania drugiej z umów ubezpieczenia.

Klient i jego przedstawiciel są zobowiązani do przekazania ubezpieczycielowi wszystkich informacji, o które pyta we wniosku lub w innych dokumentach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli osoba ubezpieczona umrze w ciągu 3 lat od zawarcia umowy z powodu okoliczności, o których nie zostaliśmy poinformowani.