Pakiet ubezpieczeń do PKO Mastercard Platinum

Pakiet ubezpieczeń do PKO Mastercard Platinum

 • W pakiecie podróżnym dostajesz ubezpieczenie kosztów leczenia
  nawet do 400 tys. zł bez dodatkowych opłat
 • Możesz odzyskać pieniądze za odwołany lub skrócony wyjazd
 • Masz pomoc prawnika do 20 tys. zł w razie potrzeby

Jaka jest suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
do 400 000 zł
Ubezpieczenie zwrotu kosztów niewykorzystanego karnetu lub ski-pass
do 600 zł
Ubezpieczenie NNW
do 300 000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - szkoda na osobie
do 1 300 000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - szkoda rzeczowa
do 120 000 zł
Ubezpieczenie bagażu podróżnego
do 6 000 zł
Ubezpieczenie sprzętu sportowego
do 4 000 zł
Ubezpieczenie sprzętu golfowego
do 2 000 zł
Ubezpieczenie kosztów obsługi prawnej
do 20 000 zł
Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym samochodzie
1 200 EUR (równowartość w zł)
Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym jachcie/houseboaci’e
do 4 000 zł
Ubezpieczenie opóźnienia odjazdu/odlotu
do 1000 zł
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu/kosztów skrócenia wyjazdu
do 10 000 zł

Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pytania i odpowiedzi

 • Certyfikat, który potwierdza Twoją ochronę ubezpieczeniową, możesz otrzymać przed podróżą lub w jej trakcie od Centrum Operacyjnego. Aby go uzyskać, zadzwoń pod nr +48 (22) 563 11 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00. Czas oczekiwania na certyfikat to 5 dni roboczych.

 • Zagraniczne placówki medyczne nie proszą o pokazanie certyfikatu. Zamiast tego poproszą o gwarancję pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio od Twojego ubezpieczyciela.

 • Nie. Ubezpieczenia turystyczne z PKO TU, zgodnie z informacją zawartą w OWU, nie działają w krajach, w których trwają działania wojenne. Przed wyjazdem sprawdź komunikaty na stronach MSZ.
 • W takiej sytuacji przygotuj nr PESEL oraz nr karty kredytowej do identyfikacji. Następnie zadzwoń do Centrum Operacyjnego Mondial assistance, które działa w imieniu PKO Ubezpieczenia nr tel. +48 22 563 11 18/+48 22 383 21 18 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub wyślij e-mail: pmu.szkody@mondial-assistance.pl. Zarówno podczas rozmowy, jak i w wiadomości podaj:

  • miejsce zdarzenia
  • numer telefonu do kontaktu
  • krótki opis zdarzenia
  • rodzaj pomocy, której potrzebujesz
 • Tak, jeśli helikopter jest niezbędny do przeprowadzenia akcji ratunkowej, ubezpieczyciel pokrywa koszt takiego transportu w ramach sumy ubezpieczenia. 

 • Ochrona rozpoczyna się od dnia wydania karty, czyli od dnia, kiedy otrzymasz od nas swoją kartę kredytową. Nie ma znaczenia, kiedy ją aktywujesz.

 • Skargę lub reklamację możesz zgłosić:

  • przez formularz na stronie:  www.pkoubezpieczenia.pl
  • telefonicznie +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • pisemnie na adres: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
  • w naszym dowolnym oddziale
 • To grupowe ubezpieczenie podróżne. Ubezpieczającym jest nasz bank, a ubezpieczonym jesteś Ty, inny użytkownik Twojej karty (jeśli taki jest) oraz osoby, które z Tobą podróżują (małżonek/partner, dzieci).

 • Certyfikat potrzebny jest tylko w niektórych państwach np. na stoku we Włoszech wymagany jest ubezpieczenie OC. Nie masz pewności czy potrzebujesz certyfikat potwierdzający posiadanie ubezpieczenia podróżnego, sprawdź listę państw, które wymagają ubezpieczenia na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • Tak, Twój partner będzie wtedy osobą uprawnioną do świadczenia w razie Twojej śmierci. Wystarczy, że napiszesz oświadczenie z imieniem i nazwiskiem partnera jako osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku i przekażesz je ubezpieczycielowi:

  - e-mailem na adres majatek@pkoubezpieczenia.pl

  - listownie na adres PKO Ubezpieczenia 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52 lub

  - bezpośrednio w oddziale PKO Banku Polskiego

  Możesz wskazać albo zmienić osobę uprawnioną w dowolnym momencie. 

 • Ubezpieczyciel zwróci koszty związane z rezygnacją lub skróceniem wyjazdu z powodów i na warunkach, które znajdziesz w OWU.  

 • Tak, koszty ratownictwa są objęte ubezpieczeniem w ramach kosztów leczenia – ubezpieczyciel zapewnia transport i pokrywa jego koszty np. z miejsca wypadku lub z miejsca przebywania chorego.

 • Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, możesz przedstawić faktury lub rachunki. Jednak w przypadku tych drugich, potrzebujesz dostarczyć też dokumentację medyczną, która potwierdzi Twoją chorobę/wypadek.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

W grupowym ubezpieczeniu podróżnym, ubezpieczającym jest PKO Bank Polski, a ubezpieczonym posiadacz lub użytkownik karty kredytowej PKO Mastercard Platinum lub PKO Visa Infinite oraz osoby współubezpieczone, które razem z nim podróżują (np. współmałżonek, partner lub dzieci).
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Szczegóły o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdziesz w Karcie Produktu oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego, którzy mają kartę PKO Mastercard Platinum lub PKO Visa Infinite. Dokumenty są dostępne na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.