Pakiet ubezpieczeń do karty PKO Visa Infinite

 • Masz ubezpieczenie na wyjazdy krajowe, zagraniczne oraz sporty amatorskie i wysokiego ryzyka
 • Z ubezpieczenia korzystają też bliskie osoby, które podróżują razem z Tobą
 • W pakiecie podróżnym dostajesz ubezpieczenie kosztów leczenia nawet
  do 30 milionów zł bez dodatkowych opłat

Jaka jest suma ubezpieczenia?

W podróży zagranicznej

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
  do 30 000 000 zł
 • Ubezpieczenie NNW
  do 1 000 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - szkoda na osobie
  do 1 500 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - szkoda rzeczowa
  do 150 000 zł
 • Ubezpieczenie odmowy wejścia na pokład samolotu
  750 EUR (równowartość w zł)
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  do 20 000 zł
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  do 5000 zł
 • Ubezpieczenie sprzętu golfowego
  do 5000 zł
 • Ubezpieczenie kosztów obsługi prawnej
  do 20 000 zł
 • Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym samochodzie
  2 400 EUR (równowartość w zł)
 • Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym jachcie/houseboaci’e
  do 10 000 zł
 • Ubezpieczenie opóźnienia odjazdu/odlotu
  do 1000 zł
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu/kosztów skrócenia wyjazdu
  do 20 000 zł

W podróży krajowej

 • Ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej - 1 wizyta
  do 500 zł
 • Ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej - transport medyczny do placówki medycznej
  do 1000 zł
 • Ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej - transport medyczny pomiędzy placówkami
  do 1000 zł
 • Ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej - transport medyczny do miejsca zakwaterowania
  do 1000 zł
 • Ubezpieczenie NNW
  do 40 000 zł
 • Ubezpieczenie NNW podczas uprawiania sportów zimowych wysokiego ryzyka
  do 100 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - za szkody na osobie
  do 500 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - za szkody rzeczowe
  do 50 000 zł
 • Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym jachcie/houseboatci’e
  do 10 000 zł
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  do 4000 zł
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  do 4000 zł
 • Ubezpieczenie zwrotu kosztów naprawy roweru
  do 5000 zł
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz koszty skrócenia wyjazdu
  do 20 000 zł

W dodatkowym ubezpieczeniu

 • Ubezpieczenie zwrotu kosztów biletu na wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym (maks. 1 zwrot w okresie ochrony)
  do 3000 zł

Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Grafika do linku

Zmieni się podejście ubezpieczyciela do kosztów leczenia w związku z ciążą i porodem do 32 tygodnia.

 • W nowych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciel pokryje te koszty do wysokości sumy ubezpieczenia
 • Zanim zmieni się OWU, wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane na nowych warunkach

Pytania i odpowiedzi

 • Certyfikat, który potwierdza Twoją ochronę ubezpieczeniową, możesz otrzymać przed podróżą lub w jej trakcie od Centrum Operacyjnego. Aby go uzyskać, zadzwoń pod nr +48 (22) 563 11 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00. Czas oczekiwania na certyfikat to 5 dni roboczych.

 • Zagraniczne placówki medyczne nie proszą o pokazanie certyfikatu. Zamiast tego proszą o gwarancję pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio do Twojego ubezpieczyciela.

 • Nie, zgodnie z informacją zawartą w OWU, nie działa w krajach, w których trwają działania wojenne. Przed wyjazdem sprawdź komunikaty na stronach MSZ.

 • W takiej sytuacji przygotuj nr PESEL oraz nr karty kredytowej do identyfikacji. Następnie zadzwoń do Centrum Operacyjnego Mondial assistance, które działa w imieniu PKO Ubezpieczenia nr tel. +48 22 563 11 18/+48 22 383 21 18 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub wyślij e-mail: pmu.szkody@mondial-assistance.pl. Zarówno podczas rozmowy, jak i w wiadomości podaj:

  • miejsce zdarzenia
  • numer telefonu do kontaktu
  • krótki opis zdarzenia
  • rodzaj pomocy, której potrzebujesz
 • Tak, jeśli helikopter jest niezbędny do przeprowadzenia akcji ratunkowej, ubezpieczyciel pokrywa koszt takiego transportu w ramach sumy ubezpieczenia. 

 • Ochrona rozpoczyna się od dnia wydania karty, czyli od dnia, kiedy otrzymasz od nas swoją kartę kredytową. Nie ma znaczenia, kiedy ją aktywujesz.

 • Skargę lub reklamację możesz zgłosić:

  • przez formularz na stronie: www.pkoubezpieczenia.pl
  • telefonicznie +48 81 535 67 66 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • pisemnie na adres: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
  • w naszym dowolnym oddziale
 • To grupowe ubezpieczenie podróżne. Ubezpieczającym jest nasz bank, a ubezpieczonym jesteś Ty, inny użytkownik Twojej karty (jeśli taki jest) oraz osoby, które z Tobą podróżują (małżonek/partner, dzieci).

 • Certyfikat potrzebny jest tylko w niektórych państwach np. na stoku we Włoszech wymagany jest ubezpieczenie OC. Nie masz pewności czy potrzebujesz certyfikat potwierdzający posiadanie ubezpieczenia podróżnego, sprawdź listę państw, które wymagają ubezpieczenia na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

 • Tak, Twój partner będzie wtedy osobą uprawnioną do świadczenia w razie Twojej śmierci. Wystarczy, że napiszesz oświadczenie z imieniem i nazwiskiem partnera jako osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku i przekażesz je ubezpieczycielowi:

  - e-mailem na adres majatek@pkoubezpieczenia.pl

  - listownie na adres PKO Ubezpieczenia 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52 lub

  - bezpośrednio w oddziale PKO Banku Polskiego

  Możesz wskazać albo zmienić osobę uprawnioną w dowolnym momencie. 

 • Ubezpieczyciel zwróci koszty związane z rezygnacją lub skróceniem wyjazdu z powodów i na warunkach, które znajdziesz w OWU.  

 • Tak, koszty ratownictwa są objęte ubezpieczeniem w ramach kosztów leczenia – ubezpieczyciel zapewnia transport i pokrywa jego koszty np. z miejsca wypadku lub z miejsca przebywania chorego.

 • Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, możesz przedstawić faktury lub rachunki. Jednak w przypadku tych drugich, potrzebujesz dostarczyć też dokumentację medyczną, która potwierdzi Twoją chorobę/wypadek.

Materiał marketingowy

W grupowym ubezpieczeniu podróżnym, ubezpieczającym jest PKO Bank Polski, a ubezpieczonym posiadacz lub użytkownik karty kredytowej PKO Mastercard Platinum lub PKO Visa Infinite oraz osoby współubezpieczone, które razem z nim podróżują (np. współmałżonek, partner lub dzieci).

Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Szczegóły o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdziesz w Karcie Produktu oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego, którzy mają kartę PKO Mastercard Platinum lub PKO Visa Infinite.

Dokumenty są dostępne na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.