Ubezpieczenie na życie
MOJE ŻYCIE24

Ubezpieczenie na życie

 • Dajesz bliskim gwarancję finansowego wsparcia w razie swojej śmierci
 • Zyskujesz ochronę na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnej choroby
 • Płacisz składkę już od 6 zł miesięcznie1

Ile kosztuje polisa na życie?

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej

Pakiet 1

Zgon ubezpieczonego

1,50 zł

6,50 zł

11,00 zł

16,00 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,50 zł

 0,50 zł

1,00 zł

 1,00 zł

Pakiet 2

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

 

 3,50 zł

 5,00 zł

 8,00 zł

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

 0,50 zł

1,00 zł

 1,00 zł

Pakiet 3

Poważne zachorowanie 

 

4,00 zł

7,00 zł

10,00 zł

 

Suma ubezpieczenia

1000 zł

10000 zł

20000 zł

30000 zł

Ubezpieczenie na życie w kilku prostych krokach

 • 1
  Zaloguj się do iPKO
  Wypełnij wniosek w serwisie iPKO i oblicz swoją składkę
 • 2
  Dopasuj polisę
  Dostosuj ubezpieczenie do swoich potrzeb
 • 3
  Zatwierdź wniosek
  Opłać składkę za wybrany wariant ubezpieczenia i zatwierdź zakup swoim narzędziem autoryzacji

Pytania i odpowiedzi

 • Ubezpieczenie na życie jest dla Ciebie, jeżeli:

  • masz od 18 do 57 lat
  • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zdiagnozowano u Ciebie i nie cierpiałeś na żadną z niżej wymienionych chorób i nie skierowano Cię na badania/konsultacje medyczne w związku z podejrzeniem:
   • nowotworu złośliwego – w tym białaczki oraz choroby mieloproliferacyjnej
   • choroby niedokrwiennej serca – w tym zawału serca
   • udaru mózgu
   • marskości wątroby
   • chorób trzustki
   • niewydolności nerek wymagającej dializowania
  • masz konto w PKO Banku Polskim z dostępem do serwisu internetowego iPKO

  Zawierasz umowę ubezpieczenia na 3 lata i jeśli nie masz skończonych 57 lat, umowa przedłuża się na kolejne, takie same okresy, chyba że któraś ze stron złoży oświadczenie dotyczące jej nieprzedłużenia. Umowa może trwać maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończysz 60 lat.

  Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia wskazanych w OWU zdarzeń losowych (z zastrzeżeniem ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazanych o OWU).

  • Po wystąpieniu zdarzenia uwzględnionego w polisie, złóż wniosek o wypłatę świadczenia. Dostarcz niezbędną dokumentację, aby można było ustalić odpowiedzialność ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia.
  • Wniosek możesz złożyć przez formularz online zgłoszenia szkody/roszczenia dostępny na stronie: https://pkoubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia lub wniosek papierowy dostępny na stronie pkobp.pl i pkoubezpieczenia.pl, w sekcji „Dokumenty do Pobrania”. Możesz to zrobić też w dowolnym oddziale PKO Banku Polskim SA.
  • Niektóre sytuacje wykluczają wypłatę ubezpieczenia Tobie lub Twoim bliskim. Poniżej znajdziesz przykładowe wyłączenia:

   • Ubezpieczenie nie obejmuje zgonu m.in. w następstwie próby samobójczej w okresie pierwszych 24 miesięcy od zawarcia umowy, usiłowania lub dokonania przestępstwa
   • Ubezpieczenie nie obejmuje Trwałej i całkowitej niezdolność do pracy, w tym, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania m.in. w wyniku:

   - jeśli będziesz wtedy pod wpływem alkoholu, środków odurzających, w tym leków, lub środków psychotropowych, narkotyków, chyba że te środki zostały zażyte w ramach zaleconej, przez lekarza, terapii medycznej

   - w wyniku leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym, w którym dobrowolnie wzięto udział, prowadzonych poza kontrolą osób z właściwymi uprawnieniami

   - w wyniku czynnego udziału w zamieszkach, aktach terroryzmu lub innych aktach przemocy

   Pełna lista sytuacji i zdarzeń oraz wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela, znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia Moje Życie24. Przeczytaj Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania ubezpieczenia. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz termin jej rozpoczęcia dla poszczególnych zdarzeń – informacje dostępne w OWU.

 • Kupujesz ubezpieczenie Moje Życie24 w serwisie iPKO i samodzielnie wybierasz zdarzenia, przed których skutkami chcesz się zabezpieczyć.

  Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo Tobie i bliskim na wypadek:

  1. Zgonu, w tym również w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW)

  Karencja: w okresie pierwszych 30 dni możemy wypłacić świadczenie tylko za zgon, którego przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.

  Ważne: Zgon NW to zgon spowodowany wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku, w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia tego wypadku.

  1. Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, w tym również w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

  Obejmuje: stan zdrowia, który zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie rokuje poprawy, orzeczony w okresie odpowiedzialności, powodujący całkowitą niezdolność do pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy – niezdolności trwające krócej niż 12 miesięcy, nie podlegają sumowaniu.

  Karencja: w okresie pierwszych 90 dni od daty zawarcia umowy, świadczenie zostanie wypłacone za to zdarzenie, tylko wtedy, gdy jego przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.

  Ważne: Świadczenie będzie mogło być wypłacone tylko wówczas jeżeli trwała i całkowita niezdolność do pracy nie ma związku z chorobą zdiagnozowaną w ostatnich 12 miesiącach lub wypadkiem mającym miejsce w ostatnim roku.

  1. Poważnego zachorowania

  Obejmuje:

       - przeprowadzoną w okresie odpowiedzialności transplantację któregokolwiek z głównych narządów: serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego, którą przebyto jako biorca

       - zdiagnozowany w okresie odpowiedzialności udar mózgu

       - zdiagnozowany w okresie odpowiedzialności zawał serca

  Karencja: w okresie pierwszych 90 dni od daty zawarcia umowy wypłacimy świadczenie, tylko jeśli jego przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.

  Wypłacenie przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA świadczenia jest gwarantowane na zasadach i w sytuacjach wskazanych w ustawie o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym do 50% ich wysokości, ale nie więcej niż do 30.000 EUR.

Materiał marketingowy

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”.

Ubezpieczenie Moje Życie24 jest oferowane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA właścicielom kont w PKO Banku Polskim z dostępem do serwisu internetowego iPKO (usługa bankowości elektronicznej).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

1 W przypadku wyboru sumy ubezpieczenia na poziomie 10 000 złotych i zabezpieczenia siebie na wypadek zajścia poważnego zachorowania oraz ryzyka zgonu i zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniem 1000 zł dla Twoich bliskich.