Ubezpieczenie na życie do kart kredytowych

Ubezpieczenie na życie do kart kredytowych

  • Ubezpieczenie zyskujesz z Przejrzystą kartą kredytową, PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite
  • Łatwo przystępujesz – wystarczy podpisać deklarację
  • Oszczędzasz czas – ochrona przedłuża się automatycznie

Jaka jest suma ubezpieczenia?

Zgon ubezpieczonego
do 50 tys. zł
Zgon ubezpieczonego NNW
do 50 tys. zł

Szczegółowe informacje na temat wypłaty ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie produktu.

Ile zapłacisz?

PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite
0 zł
Przejrzysta karta kredytowa
0,13% zadłużenia na karcie

Koszt ochrony ubezpieczeniowej ? Płacisz go okresowo. Bank pobiera go z karty w ostatni dzień cyklu rozliczeniowego na podstawie Twojej zgody. Koszt ochrony ubezpieczeniowej pobieramy tylko, jeśli na koniec cyklu rozliczeniowego masz zadłużenie na karcie.

Pytania i odpowiedzi

To czas, kiedy działa ubezpieczenie. Ubezpieczyciel ponosi wtedy odpowiedzialność za ubezpieczone zdarzenie i jego konsekwencje. Rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu deklaracji przystąpienia i trwa 12 cykli rozliczeniowych. Odnawia się na kolejny analogiczny okres ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU.
Okres ochrony rozpoczyna się, kiedy wykorzystasz jakąkolwiek część limitu, a kończy się, kiedy go spłacasz. W tym czasie odpowiedzialność za ubezpieczone zdarzenie ponosi ubezpieczyciel.
Wniosek o wypłatę świadczenia możesz złożyć bezpośrednio do PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA lub w dowolnym oddziale naszego banku. Formularz zgłoszenia znajdziesz w Dokumentach do pobrania.

Materiał marketingowy 

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem grupowym. W jego ramach PKO Bank Polski występuje w roli Ubezpieczającego. Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela, czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdziesz w Karcie Produktu oraz Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych PKO Banku Polskiego SA.