Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej

 • W trudnej sytuacji życiowej możesz otrzymać wsparcie w spłacie pożyczki
 • Zabezpieczysz siebie i swoją rodzinę
 • Dla pożyczek powyżej 100 tys. możesz zyskać dostęp do pakietu pomocy medycznej

Ile zapłacisz?

Ubezpieczenie kupisz wyłącznie w dniu podpisania umowy pożyczki gotówkowej Składkę płacisz z góry za cały okres ubezpieczenia. Jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia lub spłacisz wcześniej pożyczkę, zwrócimy Ci składkę za niewykorzystany okres ochrony.

Umowa na życie
 
dla klientów Bankowości Osobistej
0,1429% x całkowita kwota pożyczki gotówkowej x liczba rat pożyczki
dla pozostałych klientów
0,237% x całkowita kwota pożyczki gotówkowej x liczba rat pożyczki
Umowa na wypadek trudnych sytuacji losowych
 
dla klientów Bankowości Osobistej
0,1071% x całkowita kwota pożyczki gotówkowej x liczba rat pożyczki
dla pozostałych klientów
0,113% x całkowita kwota pożyczki gotówkowej x liczba rat pożyczki

Ubezpieczenie w kilku prostych krokach

1
Złóż wniosek

Wypełnij wniosek w serwisie iPKO lub aplikacji IKO

2
Uzupełnij dane
Zapoznaj się z informacjami i wprowadź swoje dane
3
Podpisz dokumenty
Zatwierdź wniosek i poczuj się bezpiecznie z ochroną ubezpieczeniową

Więcej o ubezpieczeniu pożyczki gotówkowej

Pożyczka do 100 tys. zł – ubezpieczenie Ochrona dla Ciebie

Ubezpieczamy osoby w wieku 18-75 lat. W ramach jednej umowy ochroną zostają objęci maksymalnie dwaj pożyczkobiorcy.

Okres ubezpieczenia trwa tyle samo, co okres, na jaki została zawarta pożyczka gotówkowa. Jest to czas nie krótszy niż 2 mies. i nie dłuższy niż 10 lat.

Ubezpieczenie kupisz wyłącznie w dniu podpisania umowy pożyczki gotówkowej

Sprawdź, do której grupy należysz i jaką ochronę otrzymasz:

Grupa I Grupa II
 • Masz status emeryta/rencisty
 • Jesteś rolnikiem lub żoną/mężem rolnika
 • Nie zarabiasz z działalności gospodarczej, ze stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
 • Pracodawca wypowiedział Ci umowę, która jest jedynym źródłem Twojego dochodu 
 • W ciągu ostatnich 18 mies. przed dniem zajścia zdarzenia pracowałeś krócej niż 12 mies.
 • Mieszkasz w Polsce, ale otrzymujesz dochód z innego państwa i masz umowę na podstawie prawa obcego
 • W ciągu ostatnich 18 mies. przed dniem zdarzenia przez co najmniej 12 mies. potwierdzasz prowadzenie działalności gospodarczej lub pracę na podstawie:
  – umowy o pracę,
  – spółdzielczej umowy o pracę,
  – stosunku służbowego (mianowania, powołania, wyboru, kontraktu menadżerskiego, kontraktu żołnierskiego),
  – umowy cywilnoprawnej na podstawie prawa polskiego (w tym Kodeksu cywilnego),
  – kontraktu marynarskiego na podstawie układu pracy zatwierdzonego przez International Transport Workers’ Federation,
 • Otrzymujesz dochód poza Polską, ale masz umowę na podstawie prawa polskiego lub prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce
Grupa I Grupa II
 • poważne zachorowanie – spłata maks. 12 rat
 • ubezpieczenie w razie śmierci (w tym na skutek epidemii) – całkowita spłata pożyczki według pierwotnego harmonogramu na dzień zajścia zdarzenia
 • pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku – spłata maks. 12 rat
 • zakres ochrony taki sam, jak dla Grupy I
 • dodatkowa ochrona na wypadek utraty pracy – spłata maks. 12 rat

W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Nie możesz skorzystać z ubezpieczenia pożyczki gotówkowej, jeśli spełniasz któreś z kryteriów:

 • do 12 mies. przed zawarciem umowy zdiagnozowano u Ciebie nowotwór złośliwy, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, cukrzycę leczoną insuliną, marskość wątroby
 • czekasz na konsultacje medyczne, badania, wyniki badań, przeszczep w związku z wymienionymi w Warunkach Ubezpieczeń chorobami
 • na stałe mieszkasz poza granicami Polski

Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia.

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe Świadczenie
Grupa I Grupa II
Śmierć  Spłacimy 100% zadłużenia
Utrata źródła dochodu4 Nie dotyczy

Spłacimy 6 rat na jedno zdarzenie

Poważne zachorowanie4

Spłacimy 12 rat na zdarzenie

Spłacimy 6 rat na jedno zdarzenie

Pobyt w szpitalu w NNW4 Spłacimy 2 raty Spłacimy 1 ratę

Pożyczka powyżej 100 tys. zł – ubezpieczenie Ochrona dla Ciebie+

Ubezpieczamy osoby w wieku 18-75 lat. W ramach jednej umowy ochroną zostają objęci maks. dwaj pożyczkobiorcy.

Okres ubezpieczenia trwa tyle samo, co okres, na jaki została zawarta pożyczka gotówkowa. Jest to czas nie krótszy niż 2 mies. i nie dłuższy niż 10 lat.

Ubezpieczenie kupisz wyłącznie w dniu podpisania umowy pożyczki gotówkowej

 • Spłacimy za Ciebie pozostałą kwotę pożyczki w przypadku śmierci, czy poważnego zachorowania
 • Pomożemy Ci po poważnym zachorowaniu lub urazie na skutek nieszczęśliwego wypadku – zyskasz dostęp do pakietu pomocy medycznej

W pewnych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona lub wyłączona. Nie możesz skorzystać z ubezpieczenia pożyczki gotówkowej, jeśli spełniasz któreś z kryteriów:

 • do 12 mies. przed zawarciem umowy zdiagnozowano u Ciebie nowotwór złośliwy, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, cukrzycę leczoną insuliną, marskość wątroby
 • czekasz na konsultacje medyczne, badania, wyniki badań, przeszczep w związku z wymienionymi w Warunkach Ubezpieczenia chorobami
 • na stałe mieszkasz poza granicami Polski

Pełną listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia.

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe Świadczenie
Śmierć

Spłacimy 100% zadłużenia3

Poważne zachorowanie 

Spłacimy 100% zadłużenia3

Pakiet pomocy medycznej dostępny:
- przez cały okres ubezpieczenia dla urazu w NNW,
- przez 12 mies. od daty wypłaty poważnego zachorowania
Konsultacje lekarskie Maks. do 10 świadczeń
W tym 1 badanie tomografii komputerowej i 1 badanie rezonansem magnetycznym
Badania specjalistyczne
Diagnostyka laboratoryjna Maks. 10 skierowań niezależnie od liczby zleconych badań w ramach jednego skierowania
Rehabilitacja Maks. 2 tys. zł 
Sprzęt rehabilitacyjny Maks. 1 tys. zł 
Sanatorium Maks. 3 tys. zł 
Teleopieka kardiologiczna Monitorowanie przez maks. 6 mies.

Materiał marketingowy

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w załączniku w sekcji „Pliki do pobrania”.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia Ochrona dla Ciebie świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, a w przypadku ubezpieczenia Ochrona dla Ciebie + przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach, w tym o ograniczeniach oraz wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczycieli, znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia, Karcie Produktu, a także Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Ochrona dla Ciebie), które zawarte są w załączniku w sekcji „Dokumenty do pobrania”.


dotyczy kwoty pożyczki netto (bez kredytowanych kosztów)

przeszczep: serca, płuca, nerki, wątroby, szpiku kostnego w charakterze biorcy

wysokość świadczeń zależna jest od liczby pożyczkobiorców, udział danego  pożyczkobiorcy w Sumie Ubezpieczenia równy jest 100%, gdy ochroną objęty jest jeden Ubezpieczony albo 50%, w przypadku dwóch Ubezpieczonych

w całym Okresie Ochrony, łączny limit świadczeń wynosi nie więcej niż 12 Rat, bez względu na liczbę Zdarzeń Ubezpieczeniowych dla wszystkich ryzyk