PKO Bank Polski proponuje Państwu atrakcyjną formę lokowania czasowo wolnych środków przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

  • minimalizacja formalności zapewniająca oszczędność czasu i komfort,
  • atrakcyjne oprocentowanie w stosunku do proponowanego w rachunku bieżącym,
  • brak opłat i prowizji z tytułu otwarcia, prowadzenia czy likwidacji lokaty,
  • oprocentowanie progowe zapewnia powiązanie przychodów odsetkowych z poziomem lokowanych kwot,
  • dogodne terminy lokowania środków zapewniające możliwość dopasowania okresu oszczędzania do indywidualnych możliwości i potrzeb, 
  • możliwość wyboru waluty,
  • wygodna obsługa lokaty – możliwość automatycznego odnawiania lokat.
Informacje dodatkowe

Depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Więcej informacji

Szczegóły