PKO Bank Polski proponuje Państwu atrakcyjną formę lokowania czasowo wolnych środków przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

  • minimalizacja formalności zapewniająca oszczędność czasu i komfort,
  • atrakcyjne oprocentowanie w stosunku do proponowanego w rachunku bieżącym,
  • brak opłat i prowizji z tytułu otwarcia, prowadzenia czy likwidacji lokaty,
  • oprocentowanie progowe zapewnia powiązanie przychodów odsetkowych z poziomem lokowanych kwot,
  • dogodne terminy lokowania środków zapewniające możliwość dopasowania okresu oszczędzania do indywidualnych możliwości i potrzeb, 
  • możliwość wyboru waluty,
  • wygodna obsługa lokaty – możliwość automatycznego odnawiania lokat.
Informacje dodatkowe

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Więcej informacji

Szczegóły