Karta debetowa typu przedpłaconego ułatwia pracownikom korzystanie ze środków pieniężnych w trakcie delegacji służbowych (brak konieczności gotówkowej wypłaty zaliczek, efektywne i bezpieczne zarządzanie środkami pieniężnymi klienta) oraz ich późniejsze rozliczenie. Dzięki tej karcie pracownicy firmy mogą korzystać ze środków firmowych tylko w takiej wartości jaka została przekazana na rachunek pomocniczy otwarty w celu obsługi karty.

Dodatkowymi atutami kart debetowych typu przedpłaconego są:

 1. oszczędność czasu - wydanie kart oraz otwarcie rachunków pomocniczych do ich obsługi następuje na podstawie plików elektronicznych wysyłanych do PKO BP,
 2. uproszczone zasady współpracy - wnioski o wydanie i zamknięcie kart oraz rachunków kart są przesyłane z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej,
 3. elastyczność – zasilenie kart następuje poprzez przelewy zlecane z rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w PKO BP na rachunki kart(nie ma ograniczeń w zakresie częstotliwości i wysokości dokonywanych zasileń kart),
 4. bezpieczeństwo - każda transakcja wykonana kartą jest autoryzowana, co uniemożliwia przekroczenie stanu wolnych środków oraz posłużenie się kartą zgubioną lub skradzioną po jej zastrzeżeniu (w każdej chwili można bezpłatnie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie bądź w dowolnym oddziale PKO BP), a transakcje dokonywane przy użyciu karty są potwierdzane poufnym kodem PIN,
 5. możliwość wypłaty gotówki w każdym bankomacie akceptującym karty VISA (bezprowizyjne w bankomatach PKO BP),
 6. możliwość sprawdzenia w bankomatach PKO BP SA wysokości wolnych środków na rachunku pomocniczym karty oraz pobrania zestawienia 5 ostatnich operacji,
 7. możliwość podglądu dokonanych operacji, zasilenia karty oraz zwrotu środków w bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz otrzymywania zestawień w formacie PDF i TXT,
 8. możliwość przygotowania indywidualnego wizerunku przodu karty spełniającego wymagania Klienta,
 9. możliwość udziału w okazjonalnych promocjach organizowanych przez organizację VISA Polska.
 10. dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę
Dla kogo?
Przeznaczenie
Aktywacja karty
Waluta
Spłata karty
Limity
Sposób rozliczenia
Informacje dodatkowe
Utrata karty
Warunki otrzymania
Wznowienie karty

Nasze nowe karty

Płatności zbliżeniowe - to funkcjonalność pozwalająca na dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych kartą do kwoty 100 zł bez konieczności weryfikowania ich numerem PIN.

Nowo wydawane karty debetowetypu przedpłaconego posiadają, oprócz tradycyjnego paska magnetycznego, także mikroprocesor oraz wbudowaną antenkę pozwalającą na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Płatności zbliżeniowe - to nowoczesna funkcjonalność pozwalająca na dokonywanie szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych kartą do kwoty 100 zł, bez konieczności weryfikowania ich numerem PIN czy podpisem. Karty zbliżeniowe posiadają specjalny znak graficzny przedstawiający falę radiową.

płatności zbliżeniowe

Płatności zbliżeniowe są bezpieczne

Aby płatność zbliżeniowa doszła do skutku, musi być spełnione kilka warunków:

 • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika jedynie na moment dokonywania konkretnej płatności,
 • karta musi znajdować się bardzo blisko czytnika - ok. 5cm.

Po przyjęciu płatności czytnik od razu dezaktywuje się. Nie ma więc możliwości dokonania "przypadkowej płatności" zbliżeniowej ani zapłacenia za cudze zakupy.

Proces płatności

Placówki handlowo-usługowe akceptujące płatności zbliżeniowe są oznaczone naklejkami, na których widnieje symbol płatności zbliżeniowych.

płatności zbliżeniowe

Liczba placówek akceptujących płatności zbliżeniowe stale się powiększa. W Polsce można dokonywać pojedynczej płatności zbliżeniowej do kwoty 100 zł. Przy próbie dokonania płatności zbliżeniowej na kwotę wyższą operacja nie zostanie zrealizowana, a terminal wyświetli komunikat o konieczności dokonania operacji płatności standardowej (poprzez umieszczenie karty w terminalu płatniczym i potwierdzenie transakcji numerem PIN).

Płatności zbliżeniowych można dokonywać za granicą. Wartość jednej płatności zbliżeniowej zależy jednak od tego, jaki limit dla takiej operacji obowiązuje w danym kraju.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Karty z mikroprocesorem i funkcją płatności zbliżeniowych
Używanie kart
Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych
Inne kwestie