Jakie rodzaje przelewów zagranicznych oferuje PKO Bank Polski?

Przelew europejski SEPA

Przelew zagraniczny EOG w EUR

Przelew zagraniczny SWIFT GPI

Pozostałe przelewy zagraniczne

Tracker SWIFT przelewów zagranicznych

Przelewy zagraniczne – najczęściej zadawane pytania

Co to jest tryb realizacji (data waluty banku)?

Jak zlecić przelew zagraniczny w trybie pilnym lub ekspresowym?

Kto pokrywa koszty przelewu zagranicznego?

Jakie dane od kontrahenta są potrzebne?

Słowniczek pojęć na formularzu przelewu zagranicznego

 

  • beneficjent – odbiorca przelewu zagranicznego
  • zleceniodawca – nadawca przelewu zagranicznego
  • bank otrzymujący – bank beneficjenta albo bank pośredniczący
  • bank pośredniczący – bank, który pośredniczy w przelewie zagranicznym pomiędzy bankiem otrzymującym, a bankiem beneficjenta,
  • bank beneficjenta – bank, który rozlicza przelew zagraniczny z beneficjentem
  • bank zleceniodawcy – bank, z którego jest wysyłany przelew zagraniczny
  • kod BIC/SWIFT – kod identyfikujący bank, który jest uczestnikiem systemu SWIFT; kodem BIC PKO Banku Polskiego SA jest BPKOPLPW,
  • rachunek NRB – krajowy standard numeracji rachunków bankowych.  Rachunek NRB w Polsce składa się z trzech członów: liczba kontrolna (2 cyfry), numer rozliczeniowy banku (8 cyfr), numer porządkowy, identyfikujący rachunek klienta, nadawany zgodnie z regułami ustalonymi w danym banku (16 cyfr),
  • rachunek w strukturze IBAN – IBAN (International Bank Account Number) to Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. W Polsce do rachunku w strukturze NRB dodajemy dwuliterowy kod kraju PL. UWAGA: Nie jest to jednak zasada, którą można stosować do wszystkich rachunków zagranicznych. Jeśli zagraniczny kontrahent poda nam numer swojego rachunku krajowego, a nie numer w standardzie IBAN, nie wystarczy dodać przed nim odpowiedniego identyfikatora kraju, aby stał się on właściwym rachunkiem do obsługi transakcji międzynarodowych.
  • unikatowy identyfikator – dla klientów PKO Banku Polskiego - numer rachunku w strukturze NRB albo IBAN