Konta wirtualne – co zyskuje Twoja firma?

  • Przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów
  • Szybka identyfikacja zaległych płatności
  • Pełna identyfikacja i kontrola spływu należności
  • Wygodne zarządzanie danymi potrzebnymi do uzgadniania wpływów
  • Obniżenie kosztów dzięki automatyzacji obsługi spływu należności
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności
  • Duże możliwości identyfikacji oraz elastyczność, m.in. możliwość przypisania i ‘zaszycia’ w numerze wirtualnym np. nr faktury, nr ewidencyjnego lub innego ciągu cyfr ustalonego przez Ciebie w dowolnie zdefiniowany sposób

Dodatkowo:

  • Rachunek wirtualny może zostać „nadpisany” jako rachunek, z którego inicjujesz płatność – dzięki temu odbiorca zobaczy rachunek wirtualny jako Twój rachunek, z którego nadeszła płatność
  • Usługa rachunków wirtualnych może być otwarta dla do rachunków prowadzonych w walutach obcych 

Automatyczna identyfikacja należności w systemie finansowo-księgowym Twojej firmy – jak to działa?

Obsługuj Rachunki wirtualne online w serwisie internetowym iPKO biznes

Jak skorzystać z usługi Rachunków wirtualnych?