Jak skorzystać z masowych wypłat w serwisie iPKO biznes?

  1. W serwisie internetowym iPKO biznes przejdź do sekcji GotówkaWypłaty Masowe. Możesz tu  m.in: zdefiniować nowe wypłaty, zaimportować gotowe zlecenia wypłat z systemów zewnętrznych, anulować niezrealizowane zlecenie, sprawdzić status przesłanego zlecenia.
  2. Przekaż odbiorcom wypłat informację o oczekującym zleceniu i terminie realizacji.

 

Jak wypłacić pieniądze z bankomatu bez użycia karty?

Pytania i odpowiedzi

Czym są Wypłaty Masowe?

Wypłaty Masowe to zlecenia dla osób bez rachunku lub takich, które wolą szybko otrzymać gotówkę w dowolnym oddziale lub bankomacie PKO Banku Polskiego.

Kto może skorzystać z usługi?

Jak zlecić nową wypłatę?

W jakich walutach bank realizuje wypłaty?

Jaki jest limit pojedynczej wypłaty?

Czy pieniądze na rachunku są blokowane do czasu realizacji wypłaty?

Czy mogę anulować zlecenie?

Jak odbiorca może otrzymać wypłatę w oddziale?

Jak odbiorca może otrzymać wypłatę w bankomacie?

Jak sprawdzić status zleceń wypłat?

O czym jeszcze warto powiadomić odbiorcę?