Funkcjonalność
Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków oraz bankomatach z logo VISA, w kraju i za granicą.

Dodatkowo nowo wydawane karty posiadają funkcje płatności zbliżeniowych Visa payWave (operacje płatnicze do kwoty 100 PLN; więcej informacji tutaj) oraz usługi Visa cash back (więcej informacji tutaj), umożliwiającej dokonywanie wypłat gotówki w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych.

Wszystkim klientom korzystającym z iPKO biznes udostępniamy możliwość pobierania elektronicznych zestawień z operacji kartowych w formacie PDF lub/i TXT

Użytkownicy kart mogą dokonać zmiany kodu PIN w bankomatach PKO BP dla kart wydanych w standardzie EMV.

Dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę

Bezpieczeństwo
Bank ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 Euro (dla operacji zbliżeniowych, które nie zostały autoryzowane PIN-em, do równowartości 50 Euro). Bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej, pod warunkiem, że Użytkownik karty z "należytą starannością" przechowywał kartę, tzn.:

  • chronił kartę oraz kod PIN,
  • nie przechowywał karty razem z kodem PIN,
  • nie udostępniał karty ani kodu PIN osobom trzecim,
  • niezwłocznie poinformował PKO Bank Polski SA o utracie karty.

Ponadto karta PKO Visa Business Municipium wydawana jest w standardzie EMV tj. standardzie kart płatniczych z mikroprocesorem, który gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie w porównaniu do karty z paskiem magnetycznym.

Ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach - pomoc medyczna i prawna, odszkodowanie na wypadek zaginięcia bagażu oraz opóźnienia lotu, pomoc w przypadku zgubienia dokumentów, jak również awaryjna wypłata gotówki w przypadku kradzieży karty.

Dzięki autoryzacji operacji w granicach dyspozycyjnego salda rachunku (wolnych środków) oraz możliwości ustalenia zindywidualizowanych limitów, karta PKO Visa Business Electron Municipium daje możliwość regulowania wydatków służbowych bez konieczności wydawania zaliczek i późniejszego ich rozliczania, gwarantując przy tym zachowanie pełnej kontroli nad wydawanymi środkami.

Przeznaczenie

Użytkownik, tej akceptowanej na całym świecie karty, może za jej pomocą:

  • dokonywać płatności (w tym płatności zbliżeniowych Visa payWave) za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych,
  • pobierać gotówkę w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych,
  • wypłacać gotówkę (do kwoty 300 PLN) w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych,

oznaczonych znakiem akceptacji VISA.

Dla kogo?
Aktywacja karty
Płatności zbliżeniowe
Potwierdzanie i autoryzacja transakcji
Spłata karty
Sposób rozliczenia
Limity
Warunki otrzymania
Informacje dodatkowe
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty