Identyfikacja Depozytów to usługa, która wspiera proces obsługi przetargu. Pozwala efektywnie zarządzać wpłatami z tytułu wadiów od kontrahentów, a następnie zwrócić je wraz z należytymi odsetkami uczestnikowi przetargu po rozstrzygnięciu postępowania. Kapitalizacja odsetek następuje w momencie wypłaty środków, albo na koniec każdego roku kalendarzowego.

W ramach usługi otwierany jest rachunek pomocniczy (rachunek główny przetargu) wyodrębniony w celu obsługi płatności z tytułu przetargów, na który kontrahenci dokonują wpłat.

W ramach usługi Identyfikacji Depozytów (SID) na koniec każdego dnia roboczego wpłaty z rachunku głównego przetargu otrzymane od uczestników przetargu na poszczególne Rachunki powiązane przetargu – w celu naliczania odsetek dla każdego z depozytów oddzielnie.

Identyfikacja wpłat odbywa się na podstawie nazwy kontrahenta i identyfikatora przetargu określonego w tytule płatności.

Do aktywowania usługi niezbędne jest:

  • posiadanie w PKO Banku Polskim rachunku bieżącego,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej iPKO Biznes,
  • zawarcie umowy dotyczącej Usługi Identyfikacji Depozytów (SID),
  • Automatyczny proces obsługi przetargów operacji (wpłat) z tytułu prowadzonych przetargów.
  • Oszczędność czasu i nakładu pracy poprzez przeniesienie na Bank procesu naliczania odsetek od każdego depozytu.
  • Pełna informacja o wpłatach i wypłatach zrealizowanych dla konkretnego kontrahenta/przetargu
  • Obsługa wielu przetargów na jednym rachunku głównym przetargu

 

Prowizje i opłaty związane ze świadczeniem Usługi Identyfikacji Depozytów (SID) pobierane zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat PKO Banku Polskiego