Usługa PKO Rachunki Wirtualne gwarantuje wiele korzyści takich jak:

  1. Pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
  2. Przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności;
  3. Ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów;
  4. Duże możliwości systemu identyfikacji i elastyczność struktury cyfrowego kodu dłużnika/kontrahenta;
  5. Obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności);
  6. Uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych / niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników;
  7. Generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami;
  8. Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.
Przeznaczenie
Dla kogo?
Warunki otrzymania
Waluta
Limity
Termin realizacji
Zawarcie umowy
Realizacja transakcji
Warunki wypowiedzenia umowy
Informacje dodatkowe

Zasady wyliczania i sprawdzania liczby kontrolnej dla rachunków bankowych w standardzie NRB określone zostały w zarządzeniu nr 15/2010 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych.

Opłaty i prowizje

Opłata za korzystanie z usługi PKO Rachunki Wirtualne może być określona ryczałtowo, półryczałtowo, lub ściśle uzależniona od zadeklarowanej przez Klienta ilości miesięcznych transakcji. Jest ona przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy Klientem a Bankiem.