Korzyścią jest kontrola i uporządkowanie przebiegu transakcji oraz pewność realizacji i możliwość inicjowania dużej ich ilości.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do sprawnej kontroli wpływu należności.

Dla kogo?
Informacje dodatkowe
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Zasady anulowania transakcji
Termin realizacji
Realizacja transakcji

Opłaty i prowizje

Opłata negocjowana każdorazowo z klientem