W lutym 2018 r. uruchomiony został Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, który jest wspólną inicjatywą podmiotów tworzących rynek płatności elektronicznych, służącą upowszechnieniu płatności bezgotówkowych dla obywateli, poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. 

PKO Bank Polski jest członkiem  Fundacji „Polska Bezgotówkowa”, która jest odpowiedzialna za realizację Programu.

 

Począwszy od 1 września 2018 r. grupa podmiotów objętych Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego została rozszerzona o przedstawicieli sektora publicznego, który zgodnie z podziałem stosowanym przez GUS, liczy ponad 60 tysięcy podmiotów. Składają się na niego zarówno urzędy, jak i podmioty zależne od administracji publicznej i samorządowej.

Klienci Sektora Publicznego zostali podzieleni na dwie grupy: Sektorowi oraz Standardowi. W zależności od przydziału do grupy mogą otrzymać terminale płatnicze bezpłatnie na okres 3 lat w przypadku Klientów Sektorowych oraz roku w przypadku Klientów Publicznych, a także dodatkowo zwrot kosztów obsługi transakcji bezgotówkowych na terminalu zakwalifikowanym do Programu.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się ze szczegółami i warunkami Programu dostępnymi na stronie internetowej bezgotowki.pl/sektor-publiczny/