Zastosowanie usługi niesie ze sobą wymierne korzyści:

  • Efektywne zarządzanie środkami finansowymi.
  • Redukcja kosztów i maksymalizacja przychodów odsetkowych.
  • Pełna kontrola informacji, dzięki raportom odsetkowym i prowizyjnym.
Szczegóły oferty

Cash Pooling Odsetkowy (CPO) polega na wirtualnej konsolidacji środków zgromadzonych  na rachunkach uczestniczących w usłudze i zarządzaniu zgromadzoną kwotą przy wykorzystaniu korzyści skali.

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej o rozbudowanej strukturze oddziałowej lub powiązanych ekonomicznie.

Poziom oprocentowania wyznaczany jest codziennie na podstawie wskaźników rynkowych oraz wolumenu salda Grupy. Wysokość opłat uzależniona jest m.in. od stopnia współpracy klienta z Bankiem. Zarówno oprocentowanie jak i opłaty ustalane są indywidualnie z klientem.