Usługa niesie za sobą wymierne korzyści:

  • Efektywne zarządzanie środkami w ramach grupy kapitałowej.
  • Korzystanie ze wspólnej płynności.
  • Pełna kontrola przepływów.
  • Obniżenie kosztów finansowych.
Szczegóły oferty

Cash Pooling Rzeczywisty to usługa dedykowana dla odrębnych podmiotów gospodarczych, działających w jednej grupie kapitałowej. Aspekty prawno-podatkowe Cash Pooling’u Rzeczywistego oferowanego przez bank PKO Bank Polski zostały szczegółowo przeanalizowane przez ekspertów i zaprezentowane w specjalnie przygotowanej opinii, udostępnianej klientom na etapie negocjowania warunków korzystania z usługi.

Poziom oprocentowania wyznaczany jest codziennie na podstawie wskaźników rynkowych oraz wolumenu salda grupy kapitałowej. Wysokość opłat uzależniona jest m.in. od stopnia współpracy klienta z Bankiem. Zarówno oprocentowanie jak i opłaty ustalane są indywidualnie z klientem.

Wysokość oprocentowanie przepływów finansowych w ramach usługi Cash Pooling Rzeczywisty zależy od wzajemnych uzgodnień Agenta z pozostałymi uczestnikami struktury.