Dlaczego warto?

Usługa Sweeping/Topping zwana także Międzynarodowym Cash Poolingiem, umożliwia optymalizację zarządzania środkami finansowymi dzięki automatycznemu przelewaniu nadwyżki środków lub pokryciu niedoboru środków, z badaniem salda na rachunku prowadzonym w PKO Banku Polskim.

Korzyści:

  • Obniżenie kosztów administracyjnych, dzięki pełnej automatyzacji procesów.
  • Usprawnienie i kontrola przepływów środków w obrębie firmy lub grupy przedsiębiorstw.
  • Kontrola nad stanem sald na rachunkach prowadzonych w PKO Banku Polskim oraz w obcych bankach, z jednego miejsca, dzięki możliwości udostępnienia raportów w formacie SWIFT MT940/MT941/MT942.
  • Możliwość płynnego i terminowego zarządzania usługami dzięki powiązaniu produktów konsolidacyjnych realizowanych między rachunkami w PKO Banku Polskim SA z Usługą Sweeping/Topping.
  • Zwiększenie korzyści finansowych dzięki lepszemu oprocentowaniu skumulowanych nadwyżek.

Szczegóły oferty

Funkcjonowanie

Główna zasada działania usługi opiera się na dwóch procesach:

  • Sweeping – przelewanie nadwyżek środków ze wskazanego przez Państwa rachunku w PKO Banku Polskim na inny rachunek prowadzony w obcym banku.
  • Topping – uzupełnianie środków na wskazanym przez Państwa rachunku prowadzonym w PKO Banku Polskim z rachunku prowadzonego w obcym banku.
Dla kogo?

Usługa Sweeping/Topping dedykowana jest klientom korporacyjnym, posiadającym wiele komórek organizacyjnych (np. grupy kapitałowe), rozsianych w kraju i/lub za granicą, obsługiwanych niejednokrotnie przez kilka banków.

Oprocentowanie i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są na zasadach określonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w PKO Banku Polskim SA.