Kto może skorzystać?

  • Podmioty gospodarcze o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, np. sieci oddziałów lub firmy z regionami i filiami. Jednostki nie będące oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.
  • Podmioty sektora publicznego z podległymi jednostkami okołobudżetowymi

  

Co może zyskać Twoja firma?

  • Redukcję kosztów odsetkowych
  • Pełną informację z procesu wirtualnej konsolidacji