1. Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika przez bank udzielający poręczenie - bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty poręczenia na rzecz wierzyciela, w przypadku nie wywiązania się Dłużnika z zobowiązań płatniczych.
 2. Wzmocnienie wiarygodności dłużnika – poręczenie udzielone przez solidny bank, stanowi dla wierzyciela jeden z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Dobry standing finansowy banku wzmacnia wiarygodność finansową dłużnika, dzięki czemu może on wynegocjować z kontrahentem korzystniejsze warunki transakcji.
 3. W przypadku Klientów PKO Banku Polskiego (zleceniodawców poręczenia) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim SA TradeService, zleceniodawca ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
  • zlecić PKO Bankowi Polskiemu udzielenie albo zmianę warunków poręczenia w obrocie zagranicznym,
  • tworzenia własnych szablonów zleceń, właściwych dla danego kontrahenta albo rodzaju poręczenia,
  • monitorowania stanu realizacji zlecenia udzielenia albo zmiany poręczenia,
  • komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi poręczeń własnych w obrocie zagranicznym,
  • podglądu na swoim komputerze wizerunku wezwania do zapłaty, złożonego przez wierzyciela,
  • generowania sprawozdań dotyczących poręczeń własnych w obrocie zagranicznym.
 1. Szybkość – obsługa może się odbywać przy wykorzystaniu systemu SWIFT.
Dla kogo?
Przeznaczenie
Formy zabezpieczenia
Waluta
Warunki udzielenia przez PKO Bank Polski poręczenia w obrocie zagranicznym
Zlecenia dotyczące poręczenia w obrocie zagranicznym
Wysokość kwoty poręczenia

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji, związanych z udzieleniem poręczenia własnej mogą być indywidualnie ustalane z Klientem.