Kredyt obrotowy nieodnawialny:

  • sprzyja uzupełnieniu kapitału obrotowego i utrzymaniu bieżącej płynności
  • wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji
Dla kogo

Oferta produktu jest przygotowana dla przedsiębiorców oraz innych Klientów (z wyłączeniem jednostek samorządowych).

Przeznaczenie
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia
Waluta
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Karencja w spłacie kredytu

Opłaty i prowizje:

  • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie:

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że w przypadku kredytów udzielanych na okres do 12 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.