Kredyt obrotowy odnawialny:

  • Sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności.
  • Wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji.
  • Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.
  • Umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu (spłata części lub całości kredytu powoduje odnowienie o dokonaną spłatę do wysokości przyznanego przez PKO Bank Polski limitu).
Przeznaczenie

Kredyt obrotowy odnawialny to limit kredytowy w rachunku kredytowym, udzielany w formie linii kredytowej.

Jest to krótkoterminowa forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – planowanego deficytu budżetowego lub spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Dla kogo?
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta

Opłaty i prowizje

  • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna albo stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.