Podstatowe korzyści naszej oferty to niewielki zakres zabezpieczeń (mogą być organiczone do weksla in blanko i klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy) oraz długi okres kredytowania - nawet do 18 miesięcy. Ponadto, uproszczona ocena zdolności kredytowej klienta zapewnia minimalne wymogi dokumentacji wobec kredytobiorcy, a wniosek kredytowy jest rozpatrywany w krótkim czasie.

Przeznaczenie

Kredyt VAT, udzielany w formie kredytu obrotowego odnawialnego, jest szybkim i efektywnym rozwiązaniem na finansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością, w tym zapłatą podatku VAT. Źródłem spłaty kredytu jest zwrot przez US podatku VAT nadpłaconego przez Klienta. Dzięki kredytowi VAT firma może uniknąć utraty płynności finansowej spowodowanej np. zbyt długim oczekiwaniem na zwrot przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku VAT.

Dla kogo?
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania

Opłaty i prowizje

  • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że w przypadku kredytów udzielanych na okres do 12 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.